16 juni 2020

Norrköping står inför avgörande beslut om Ostlänken

Ett av alternativen är att bygga järnvägen i upphöjt läge där människor och trafik kan passera under spåren.

I samband med att Ostlänken byggs behöver Norrköpings kommun fatta beslut om hur en ny station i centrala Norrköping ska utformas. Beslutet är viktigt för att planering och byggnation av Ostlänken ska kunna fortsätta och tågen ska kunna börja rulla enligt tidplanen senast 2035.

I december i år ska kommunfullmäktige ta beslut om vilken stationslösning som kommunen tillsammans med trafikverket ska arbeta vidare med.

Att stationen ska placeras i centralt läge strax norr om dagens station är bestämt sedan länge. Nu handlar det om spårens placering i höjdled. Inför beslutet i december finns tre olika förslag;

A. upphöjd järnväg på en bro
B. järnvägen i marknivå med många passager över spåren
C. järnvägen i marknivå med färre passager över spåren

Här kan du läsa mer om alternativen och lämna dina synpunkter.