2 januari 2019

Norrköpings kommun vill locka fler elever till vuxenutbildningen

Foto: Peter Holgersson

Med budskapen ”din väg till jobbet” och ”hur tar du dig till jobbet?” vill Norrköpings kommun locka fler elever till vuxenutbildningen. Genom bland annat en reklamfilm på Filmstaden och kommunens digitala kanaler, är förhoppningen att fler ser möjligheterna med att söka en vuxenutbildning.

För att få fler elever att söka till vuxenutbildningen lanserar Norrköpings kommun en reklamfilm som går upp på Filmstaden samt i kommunens digitala kanaler och sociala medier den 4 januari. Filmen riktar sig främst till nyanlända, arbetslösa som saknar fullständig gymnasieutbildning, långtidsarbetslösa samt personer som vill byta bana i arbetslivet. Syftet är att locka fler till att söka en vuxenutbildning som så småningom kan leda till arbete.

– Inom vuxenutbildningen finns stora möjligheter att hitta sin egen väg till arbete eller vidare studier. Vi erbjuder allt från SFI, allmänna ämnen, yrkesutbildningar på gymnasial nivå och vid yrkeshögskola. En fullföljd vuxenutbildning leder till utveckling för individen och tillväxt för samhället, säger Linda Strand, verksamhetschef för vuxenutbildning, yrkeshögskola och arbetsmarknad.

– Kompetensförsörjningen är en av vår tids stora utmaningar, i både Norrköping och landet i stort råder brist på arbetskraft inom flera områden. Här spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Lyckas vi få till en bättre matchning på arbetsmarknaden kan det också medföra positiva effekter för integrationen och påverka människors liv till det bättre, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.