21 november 2018

Norrköpings kommun värd för Unesco-konferens

Balkan Bag Pack. Foto: Sandra Wall

Norrköpings kommun står för första gången som värd för en konferens med UNESCO:s svenska, kreativa städer. Den 21–22 november välkomnas Svenska Unescorådet, Östersunds kommun och region Jämtland/Härjedalen, Creative City of Gastronomy, hit för ett besök i musikens och gastronomins tecken.

Norrköping har utsetts till Nordens första Creative City of Music av UNESCO. Den 21–22 november samlar Svenska Unescorådet till konferens i Norrköping, för att diskutera ramverket för de kreativa städernas samarbete i Sverige och Norden inom det globala nätverket.

Representanter för Svenska Unescorådet, Östersunds kommun och region Jämtland/Härjedalen, som utnämnts till Creative City of Gastronomy, kommer för ett två dagar långt besök i Norrköping. Under besöket deltar tjänstemän som arbetar med kultur, näringsliv och internationell samordning inom Region Östergötland och Norrköpings kommun.

"Ett tillfälle att visa upp Norrköpings kulturliv"

– Det blir ett tillfälle att visa upp Norrköpings kulturliv med fokus på musik och gastronomi – två framgångsområden för vår kommun med många utövare och näringsidkare som håller mycket hög kvalitet. Förutom glädjen och stoltheten i denna rundvandring i Norrköpings kulturpark, hoppas jag att konferensen ska mynna ut i konkreta resultat som gynnar musikstaden Norrköping och kommunen i stort, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i den politiska styrgruppen för Musikhuvudstaden.

Den 16–17 november träffades representanter för musikstäderna inom UNESCO Creative Cities i Mannheim i Tyskland. Sandra Wall, nätverkskoordinator och projektledare för Musikhuvudstaden, deltog från Norrköpings kommun och höll även en föreläsning om jämställdhet inom musiklivet, där Sverige är världsledande.

Utbytet ovärderligt

– Utbytet mellan musikstäderna inom UNESCO Creative Cities är ovärderligt. Inom det globala nätverket finns kontakter som ger konkreta möjligheter till utbyten för att utvecklas som musikstad. Musikparken och the Creative Commission i Mannheim är en bra förebild i arbetet att förverkliga en inkubator för kreativa producenter i Norrköping, säger Sandra Wall.

Nästa vecka presenterar Musikcentrum Öst en regional rapport om det professionella musiklivets förutsättningar. Norrköping fortsätter att utmärka sig genom att unga artister uppmärksammas internationellt.

"Hoppas vi på än fler framgångar"

– Genom utbyten med andra städer inom Unesconätverket hoppas vi på än fler framgångar. Kartläggningen av det lokala musiklivets behov pekar på svårigheterna för musikskapare att nå ut. Därför vill vi också skapa en ny plattform för snabb kontakt med musiklivet, säger Sandra Wall.

Projektet Musikhuvudstaden fortsätter även att utveckla integrationsarbetet med koppling till musik, främst genom arrangörsatsningen Kulturspåret i samarbete med Portalen och Flimmer, samt samarbetspartners som Norrköpings Symfoniorkester.

Läs mer om Musikhuvudstaden.

Det globala nätverket UNESCO Creative Cities grundades 2004 för samverkan mellan kreativa städer med målet att uppnå Agenda 2030 och New Urban Agenda. Härigenom får städer där utvecklingen tenderar att gå snabbt stöd att uppnå sina hållbarhetsmål, samtidigt som det nära samarbetet med fokus på kultur och kreativitet skapar möjligheter till utveckling och tillväxt. I dag ingår 180 städer, varav 30 är musikstäder, från 72 länder i nätverket. Norrköping är den enda musikstaden från Norden som hittills valts in.

Här finns mer information om UNESCO:s kreativa städer.