5 september 2019

Norrköpings hamn blir en länk i kontinental järnvägssatsning

Norrköpings Hamn Westerman Intermodal, FOTO: Norrköpings Hamn

Nu inleds en ny transportlösning för regionens utrikeshandel med kontinenten. Direkttrafik för kombitåg på järnväg mellan Venlo i Nederländerna och Norrköping väntas skapa en stärkt position för Norrköpings Hamn.

Under september är det premiär för direkttrafik med trailers och containers på järnväg mellan Venlo i Nederländerna och Norrköpings hamn. Från Venlo nås centrala Europa med kopplingar till bland annat Italien, Turkiet och Kina - och Norrköpings hamn blir därmed en viktig länk för svensk handel. Bakom satsningen står den nederländska logistikaktören Westerman Multimodal Logistics.

– Det är en glädjande satsning och det finns en tydlig efterfrågan på den här tjänsten från regionens näringsliv. Westerman har varit angelägna att etablera sig i Norrköping. Det här blir ett hållbart alternativ och ett steg i arbetet att flytta gods från långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart, säger Henrik Åkerström, vd på Norrköpings Hamn.

En hamn med förutsättningar att växa

Trafiken omfattar tre transporter per vecka, med målsättningen att utöka till daglig trafik. På lång sikt finns förutsättningar att växa. I hamnen pågår en utbyggnad av kapaciteten och efter 2020 står Trafikverkets och kommunens satsning på den nya elektrifierade järnvägsanslutningen Kardonbanan klar.

– Med Norrköping som bas ser vi ett intressant område med en stark export och import. Vi känner ett stort intresse för de mervärden som vi kan tillföra. För kunderna är det viktigt med pålitlighet och stabila ledtider, men också att kunna bidra till en minskad miljöpåverkan, säger Pelle Jonsson, svensk representant för Westerman i ett pressmeddelande från Norrköpings hamn.

Nya satsningar

Norrköpings hamn har haft en stark utveckling under de senaste åren och den nya tågsatsningen sker samtidigt som linjeutbudet på sjösidan stärkts.

– Det är glädjande satsningar som marknadens aktörer gör. Det bekräftar vår funktion som en modern och kundanpassad hamn i ett starkt läge, säger Henrik Åkerström, vd på Norrköpings Hamn.