3 november 2020

Norrköpingsborna vill ha järnvägen på bro genom Butängen

Visionsbild som visar ett tåg på en bro. Framför stationen passerar en spårvagn.

Norrköpingsborna föredrar att järnvägen byggs uppe på en bro i centrala Norrköping. Bild: Norrköpings kommun

Under hösten har Norrköpingsborna kunnat lämna synpunkter på hur den nya centralstationen kan utformas i samband med att Ostlänkens nya järnvägsspår ska dras genom Butängen. Kommunen har tagit fram tre alternativ, och en övervägande majoritet av dem som lämnat synpunkter tycker att alternativ A, där järnvägen går på en bro är det bästa förslaget.

- Vårt förslag till politikerna är att jobba vidare med stationen och järnvägen i upphöjt läge under förutsättning att vi kan teckna ett avtal om medfinansiering med staten, säger Josef Erixon som är kommunens projektledare för Ostlänken och stadsutvecklingen i Butängen.

Under dialogen har kommunen besökt olika offentliga platser och gymnasieskolor. Huvuddelen/merparten av dialogen har skett via webben, där det både hållits ett webbinarium, invånare fått lämna synpunkter via ett webbformulär och engagerat sig via sociala medier. Filmen som visualiserar de olika stationsalternativen har visats över 50 000 gånger på Facebook.

243 personer har lämnat skriftliga synpunkter till kommunen, av dessa önskar hela 86 procent att järnvägen byggs upphöjt på en bro. De allra flesta har motiverat sina svar.

- Det stora engagemanget tyder på att det här är en viktig fråga för norrköpingsborna. Vi är tacksamma för att så många har tyckt till. Nu är det upp till oss politiker att göra en samlad bedömning, och på kommunfullmäktige i december fatta det avgörande beslutet, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ta del av alla synpunkter här.PDF (pdf, 498.6 kB)

Här kan du läsa mer om stationsalternativen