5 maj 2020

Norrköping Handel möter- ny programserie

Emil Colldin, ordförande i Norrköping Handel möter Karl Eklöf , VD Stadium. FOTO: Sofia Backman

I kölvattnet av Covid-19 föds nya idéer och arbetssätt. I Norrköpings näringsliv finns ett utmärkt exempel på det i form av en ny programserie för att inspirera den lokala handeln att tänka i nya banor.

Event-och produktionsbolaget Happy Events och Norrköping Handel har krokat arm och kommer i en serie med 20 program möta entreprenörer kopplade till handeln, fördelade över 4 veckor.

- Syftet med programserien "Norrköpings Handel möter" är att påvisa fantastiska lokala-, regionala- och riksexempel eller initiativ som troligen kommer att bäras med av företagen när krisen är över. Dessutom hoppas vi att serien kommer förmedla framtidstro och inspirera. För en sak är säker - Covid-19 kommer besegras! säger Mattias Zingmark, Creative director på Happy Events.

I svåra situationer föds kreativitet.

I anslutning till finanskrisen 2008 startade många nya bolag upp som en följd av en trängd och utmanande ekonomi. Några av de företagen var Spotify, Uber och Airbnb.

- Man behöver tänka annorlunda och hitta nya affärsmodeller och nya lösningar för att överleva. Det gör Norrköpingsföretagen! Många gånger ser man lösningar som man tidigare inte sett och det är vad vi ser sker nu i Norrköping, avslutar Mattias Zingmark.

Norrköping Handel möter finns att se här