17 november 2020

Nästa steg i Västgötebackens förvandling

Karta med informationspunkter.

Västgötebacken och området runt kvarteret Mjölnaren har under de senaste åren genomgått en stor förvandling. Helt nya hus och parker har dykt upp på avrivna tomter och gamla industribyggnader har fyllts med nytt liv. Nu fortsätter förvandlingen i båda ändar av det populära stråket längs Västgötebacken.

17 våningar vid Strömmen

Nu har markarbetena påbörjats för att kunna bygga vidare på Yllefabriken vid Strömmen. Det är Gamlebro AB som ska bygga ett 17-våningshus på gaveln till Yllefabriken. Under byggtiden kommer det att vara lite stökigt med begränsad framkomlighet på Garvaregatan. Under hela byggtiden ska det vara möjligt att nå parkeringshuset Vårdtornet. Efter bygget av det höga huset planeras även en fortsättning med en lägre byggnad som följer Garvaregatan.

Läs mer om Yllefabriken etapp 2 här.

Upprustning av Mäster Påvels gränd med ny parkyta

Nu när byggnationen i kvarteret Garvaren i hörnet Garvaregatan/Bredgatan är klar har arbetet med att rusta upp Mäster Påvels Gränd påbörjats. Här byggs en liten park som blir som en fortsättning på den populära lekparken i kvarteret Mjölnaren. Det blir ny belysning, sittplatser, två trappor som leder ner till Garvaregatan samt att ett nytt träd ska planteras.
Själva gatan kommer också att rustas upp och få ny beläggning. Arbetet pågår fram till våren 2021.

Läs mer om arbetet på Mäster Påvels Gränd här

Park vid Strömmen

Kommunen planerar för att bygga en ny park vid Yllefabriken. Det är området intill Gamlebro där det finns ett utlopp från Holmen kraftverk som jag omvandlas. Här är tanken att bygga gradänger som tar besökaren ner mot Strömmens vatten.

Läs mer om parken i kvarteret Kroken här.

Nya bostäder planeras vid Skvallertorget

Vid Skvallertorget pågår arbete med en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av nya bostäder bakom Café Sista Supen mot Bredgatan. Detaljplanen har varit på samråd och arbete pågår nu med att ta fram en Miljökonsekvensbeskrivning för att se hur byggnationen påverkar omgivningen.

Läs mer om planarbetet för Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 här

Kärleksparken ska bli tillgänglig för alla

Just nu pågår planering för att kunna bygga om Kärleksparken för att göra den tillgänglig för alla. I filmen nedan finns förslag på hur parken kan utformas.

Ny restaurangbyggnad

Många har undrat om vad som händer vid Café Solsidan. Här är planen att bygga en ny restaurangbyggnad längs med Västgötegatan med en uteservering ner mot Kärleksparken. Länsstyrelsen har sagt okej till planerna som innebär lägre byggnad som utseendemässigt ska gå hand i hand med den intilliggande ABF-gården.

Det kommer mera

Det dröjer fortfarande några år innan hela området runt Västgötebacken är färdigt. Förutom de projekt som nämnts ovan planerar Gamlebro längre fram för ytterligare bostäder i hörnet Garvaregatan/Västgötegatan. Och Ståhlboms kvarn kan i framtiden fyllas med nytt liv. Det sista som görs är att Västgötagatan och Bredgatan ska få ny markbeläggning, men innan det arbetet kan påbörjas behöver byggtrafiken i området vara borta.