14 mars 2019

Nära skog och hav med Blå musslor

Blå musslorna har aldrig långt till naturupplevelser, inbäddade i ett grönt uterum. FOTO: Utopia Arkitekter

Fantasifulla former, svävande tak, blå fasad som leder tankarna till havet och en utemiljö med fokus på gemenskap. De fyra flerfamiljshusen har aldrig långt till naturupplevelser.

Detaljplanen för kvarteret Relingen i Lindö vann laga kraft 2017. Under 2018 pågick en marktilldelningstävling som nu är avgjord. Vinnande förslag heter Blå musslor och är ritat av Utopia Arkitekter.

De fyra flerbostadshusen byggs på en trekantig tomt mellan Lindövägen och Travbanevägen, vilket har bidrgit till husens fantasifulla former. Vindsvåningarnas fönster skapar en illusion av att taket svävar, fyller lägenheterna med dagsljus och ger härlig utsikt över Lindö och Bråviken.

Husen byggs i tåligt material med tanke på närheten till havet. Bråvikens salta stänk har även inspiretat till fasadernas blåa färg.

Utemiljön mellan husen bygger på gemenskap och samhörighet, och kommer att innehålla trädäck, soltrappa, bärbuskar, lekplats och lusthus och förbinds med tillgängliga ramper och trappor. FOTO: Utopia Arkitekter

 

Grön utemiljö

Här är naturen en del av vardagslivet. En historisk tillbakablick visar att just närheten till skog och hav gjorde att Lindö började växa fram under 1920-talet som ett villaområde där barnen kunde leka fritt mellan skogen och Bråvikens strand. Detta har Utopia Arkitekter tagit fasta på när de ritade Blå musslor, som kompletterar villaområdet med cirka 70 hyreslägenheter.

Gemenskap och utemiljön har stor betydelse för området. Med en grön utemiljö som följer årstidsväxlingarna ger möjlighet för grannar att mötas och använda de gröna rummen varje dag, året runt. Byggnaderna utformas och placeras så att insyn minimeras och utblick maximeras.

 

Byggstart hösten 2019

De fyra flerbostadshusen ska bygga vidare på Lindös småskaliga karaktär. Byggstart för projektet planeras till andra halvan av 2019 och husen ska vara inflyttningsklara under 2021. Lägenheterna kommer att förvaltas och hyrs ut av Rikshem.

Mellan Lindövägen och Travbanevägen kommer Blå musslor att byggas. Utifrån tomtens förutsättningar har husens former tagits fram. Tomten rymmer fyra hus som vardera är på 325 kvadratmeter och max 14 meter höga.

Under tre av husen placeras ett garageplan som grävs ned ett halvplan. På så sätt blir parkeringen till ett element som hjälper till att definiera kvarterets gränser. FOTO: Utopia Arkitekter