19 november 2018

Miljonstöd till forskning

FOTO: Norrköpings kommun

Norrköpings fond för forskning och utveckling har sedan den bildades 2012 delat ut totalt 46 miljoner kronor till 48 olika forskningsprojekt. Forskning som sedan vartannat år också presenteras i samband med en forskningsfestival i Norrköping.

Norrköpings kommun inrättade forskningsfonden 2012 genom att avsätta 20 miljoner kronor. Den är en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping. Ytterligare 34 miljoner tillfördes fonden under åren 2013-2017. Sedan den inrättades har medel ur den utlysts vid nio olika tillfällen och den tionde utlysningen har precis öppnat.

Under 2018 har medel beviljats bland annat forskning om skadeförebyggande sensorteknik för hästar, och äldre människors mediala miljöer.

– Fonden är verkligen en satsning på framtiden. Att stödja forskning på hög nivå lockar förhoppningsvis fler lärare och forskare till Norrköping och det är viktigt för kommunen. Att få vara med och stötta forskning som bidrar till att utveckla både Norrköping och Campus Norrköping känns bra, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Fyra huvudsyften med fonden

Det är kommunstyrelsen som beslutar om tilldelning av medel till sökande och i dagsläget har 46 miljoner kronor tilldelats totalt 48 olika forskning- och utvecklingsprojekt, och över 250 ansökningar har lämnats in. Pengar från fonden kan ges till projekt som bidrar till att ett eller flera av fondens fyra huvudsyften uppnås:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköping

Forskningsfestival

Sedan 2014 så arrangerar Norrköpings kommun också en forskningsfestival vartannat år. Under festivalen presenterar forskare och projekt som fått medel ur fonden sina resultat och erfarenheter.

– Här kan massmedia, forskare, studenter, kommunanställda och politiker ta del av och uppmärksamma den forskning som kommunen stödjer genom Norrköpings fond för forskning och utveckling. Det ger forskare och projekt en bra möjlighet att nå ut, säger Jörgen Jonsson, koordinator för universitetsfrågor på Norrköpings kommun.

Festivalen sker inom ramen för det strategiska samverkansarbetet mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet. 2018 var den förlagd till 8 november.