2 april 2019

Med respekt för naturen växer Björkalund

HSB bygger 44 klimatsmarta bostadsrätter i två hus, uppförda i trä och med hiss. FOTO: HSB

Hållbart boende står i fokus när Björkalund växer fram söder om Vrinnevisjukhuset. En naturnära och familjevänlig stadsdel med 400 bostäder. Där de senaste husen blir klimatsmarta.


Det är HSB som nu har tagit sitt spadtag för två flerfamiljshus om 44 bostadsrätter. Husen är ritade av Winell & Jern Arkitekter. Husen är klimatsmarta tack vare att de är byggda med förnyelsebart byggmaterial.

Fasaderna består av trä och stommen av korslimmat massivträ. Material som minskar fastigheternas totala klimatpåverkan jämfört med hus om inte byggs i förnyelsebart material. Det gör att de två flerfamiljshusen får certifieringen miljöbyggnad silver.

Solceller på taket

Hållbart boende innebär också att HSB planerar för solceller på taken. Det gör att husen kan producera egen grön el och sänka sina driftkostnader. Det kommer att finnas laddstolpar för elbilar. Smarta lösningar för källsortering och sophantering är en annan viktig del av hållbarhetsperspektivet.

Illustrationsbild över HSB:s flerfamiljshus i Björkalund

HSB:s klimatsmarta hus kommer att utgöra entrén till det familjära bostadsområdet Björkalund som nu successivt växer fram. FOTO: HSB

Björkalund blir en urban stadsdel nära skogen och staden. Där de lantliga omgivningarna och grönskan spelar huvudrollen, och boende upplever årstidsväxlingarna på nära på. Samtidigt som stadens utbud finns en cykeltur på 15 minuter bort.

Unik dagvattenhantering

I framtiden finns möjligheten att utöka området med förskola, skola, affärer och annan service. Björkalund är ett av de första områdena i Norrköping där dagvattnet ska ledas via diken och dammar istället för i traditionellt ledningssystem.

Kartbild över stadsdelen Björkalund

Kartbild över stadsdelen Björkalund.


Byggandet pågår

Redan 2017 började villorna byggas i området och inom kort är Hökerums 43 lägenheter i bostadsrättsförening Vårbjörken inflyttningsklara.

Illustrationsbild över Hökerums lägenheter i Björkalund.
Illustrationsbild över Hökerums lägenheter i Björkalund.
Illustrationsbild över Hökerums lägenheter i Björkalund.

Samtliga 43 bostadsrätter har egen balkong. BILD: Hökerum bygg

 

19 tomter släpps i vår  

Under året kommer 19 tomter i Björkalund att gå till Norrköpings kommuns tomtkö. Tomterna planeras att släppas under våren. Läs mer här.

Läs mer om Björkalund här.