12 december 2018

Många beviljade internationella projekt i skolan under 2018

Sex grundskolor, fem förskolor och fyra gymnasieskolor i Norrköping har beviljats medel för internationella utbyten. Det står klart när årets ansökningsomgångar i Erasmus+, Atlas och Nordplus summeras.

Internationalisering är ett mycket värdefullt inslag i skolornas kvalitetsarbete och gör personalen och eleverna bättre rustade inför framtida kompetenskrav. Det är därför fantastiskt glädjande att vårt mångåriga arbete med internationalisering ger så god utdelning, säger Katarina Sperling, internationell projektsamordnare på Utbildningskontoret.

Genom flera internationella program, framför allt EU:s utbildningsprogram Erasmus+, har förskolor och skolor möjlighet att söka bidrag för att höja skolpersonalens kompetens genom jobbskuggning och kurser utomlands, samarbete med andra skolor och yrkespraktik.

Får unika möjligheter till samarbete

När året nu summeras står det alltså klart att, sex grundskolor, fem förskolor och fyra gymnasieskolor har beviljats medel på totalt 3,5 miljoner kronor för projekt som sträcker sig över flera års tid. Pengarna täcker kostnader för kompetensutveckling, omvärldsanalys och inte minst elevutbyten.

– I slutändan är detta medel som kommer våra barn och unga till del, både genom att de får möta inspirerade lärare och genom att de själva får unika möjligheter till samarbete med elever och lärare från andra länder och kulturer. De får en erfarenhet för livet, säger Katarina Sperling.

Under året har även lärare från Hagaskolan, Komvux och Navestadskolan beviljats externa medel för förberedande besök inför framtida ansökningar.

Skolorna som har beviljats medel är:

 • Förskolorna Domarringen, Kopparkypen och Vattentornet, som ska stärka pedagogers och skolledares kompetens och förståelse av undervisning i förskolan genom bland annat jobbskuggning i Danmark, Norge och Island
 • Förskolorna Armbandet och Kättsätter som deltar i två strategiska partnerskap, där det ena handlar om ett samarbete med Tyskland, Spanien och Italien för att utveckla förskolan som en social och kulturell mötesplats. Det andra fokuserar på barns hälsa och fysiska välmående i samarbete med Italien, Portugal och Grekland.
 • Norrköpings Montessoriskola (årskurs F-6), som ger lärare möjlighet att jobbskugga andra lärare på Montessoriskolor i Italien och Holland samt delta i internationella kurser i Montessoripedagogik.
 • Matteusskolan (årskurs F-6),  som ska undersöka möjligheterna för ett samarbete med skolan Silver Oaks School i Hyderabad i Indien.
 • Hagaskolan (årskurs 4-9), som ska höja skolans spetskompetens inom musikundervisning genom jobbskuggning och kurser i Storbritannien, Ungern och Danmark
 • Hultdahlsskolan (åk 7-9) som koordinerar ett projekt på temat mångfald, tolerans och inkludering i samarbete med elever och lärare från Italien, Slovakien och Spanien. 
 • Djäkneparksskolan (åk 7-9) som deltar i ett strategiskt partnerskap med Polen, Rumänien, Portugal, Italien och Spanien kring elevers nyckelkompetenser och aktivt medborgarskap.
 • De Geergymnasiet, som ger elever på hotell- och turismprogrammet möjlighet till yrkespraktik i Italien och Spanien. De Geergymnasiet har även beviljats medel för en planeringsresa till Sydafrika, där syftet är att planera för ett samarbete och utbyte.
 • Kungsgårdsgymnasiet som deltar i ett samarbetsprojekt med Norge, Italien, Spanien och Portugal. Det handlar om entreprenörskap och jobb i Europa.
 • Second Chance School, Hagagymnasiet, som ger möjlighet till elever och personal att delta vid det internationella konventet Youth Summit i Portugal
 • Ebersteinska gymnasiet somhar beviljats medel för att undersöka möjligheterna för ett samarbete med en skola i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. I projektet vill skolan arbeta med att hitta nya, innovativa undervisningsmetoder, öka användandet av digitala verktyg hos lärare och elever och stärka fokuset på hållbarhet och globala perspektiv. 

Läs mer om samtliga pågående internationella projekt:

Internationella utbyten i förskolan

Internationella utbyten i skolan

Internationella utbyten i gymnasiet

Mer om programmen:
Erasmus+ KA1 skola
Erasmus+ KA1 yrkespraktik

Erasmus+ KA2 skola

Atlas planering