1 oktober 2019

Lyckat samarbete med Östsvenska Handelskammaren

Jessica Stille, näringslivstrateg på näringslivsavdelningen under frukostmöte på Östsvenska handelskammaren. Foto: Ulrika Andåker.

Hur kan besöksnäringsbranschen locka och hitta personal genom utbildningar, projekt och marknadsföring? Det var frågan som lyftes och diskuterades under mötet Kompetensfrukost på Östsvenska Handelskammaren som arrangeras tillsammans med Norrköpings kommun.

Besöksnäringen är en av de mest växande branscherna i Sverige samtidigt som man står inför en stor utmaning; att attrahera rätt kompetens.

För att säkra den fortsatta tillväxten samlar näringslivsavdelningen och Östsvenska Handelskammaren aktörer från hotell, restauranger och andra delar av branschen för att hitta nya vägar och tankesätt.

- Vi behöver bredda och komplettera befintliga vägar för att hitta rätt kompetens. Kompetensfrukost är ett lyckat samarbete med Östsvenska Handelskammaren som innebär flera träffar på temat kompetensförsörjning, säger Jessica Stille , näringslivsstrateg på Norrköpings kommun.

Ett sätt att inspirera fler.

Under morgonen fanns representanter från företag i branschen på plats för att lyssna och inspireras av varandra. Insatser inom både marknadsföring och kompetensutveckling lyftes för att hitta gemensamma lösningar.

Nästa träff äger rum den 3 december och temat är då logistik och transport.

Vill du veta mer och delta på Kompetensfrukost?

Kontakta Jessica Stille jessica.stille@norrkoping.se