18 november 2020

Lyckad matchning för Ezzat och Top Städ

Ezzat Ahdab.

För att följa arbetsmarknadens utveckling och täcka näringslivets kompetensbehov samarbetar Arbetsförmedlingen med företag. Tillsammans tar de fram arbetsmarknadsutbildningar som för de arbetssökande ger goda chanser till jobb.

I en serie i 7 delar berättar vi om lyckade kompetensmatchningar i Norrköpings näringsliv och vi hoppas det kan inspirera fler företag att hitta nya vägar till rätt kompetens för fortsatt tillväxt.

Hilda Lison arbetar som samordnare för arbetsmarknadsutbildningar på Arbetsförmedlingen. En arbetsmarknadsutbildning är en kort yrkesinriktad utbildning som ofta är skräddarsydd tillsammans med en specifik arbetsgivare där det är brist på utbildad personal. Längden på utbildningen är från några veckor upp till 6 månader, men kan i vissa fall vara längre. Utbildningarna innehåller alltid APL, Arbetsplatsförlagt lärande, en praktikperiod som ger relevant insikt i hur respektive bransch fungerar.

- Utbildningarna tas fram efter arbetsmarknadens behov och det kan se olika ut på olika platser i landet. I Norrköping har vi tagit fram utbildningar där man kan utbilda sig till lokalvårdare, yrkesförare, restaurang- med olika inriktningar som storkök och bageri samt elteknik som är en påbyggnadsutbildning. Vi har även en kommande utbildning som fordonstekniker, berättar Hilda Lison.

Det är flera faktorer som påverkar vem som kan gå en arbetsmarknadsutbildning. Handläggaren på Arbetsförmedlingen väger samman dessa tillsammans med den sökandes tidigare erfarenheter och utmaningar. Utbildningen finansieras för den studerande genom aktivitetsstöd och är helt kostnadsfri. Chanserna till arbete efter utbildningen är goda eftersom man formas efter arbetsgivarens behov av kompetens.

Ezzat Ahdab är född i Syrien och kom till Sverige för 18 månader sedan. Under sin tid i Sverige har Ezzat studerat 12 månader vid SFI, Svenska för invandrare. Han varvade sina studier med praktik som bland annat vårdbiträde för att förstå den svenska arbetsmarknaden och för att lära sig språket på en annan nivå. Samtidigt var han inskriven på Arbetsförmedlingen och fick där kontakt med Hilda.

- Jag ansökte om att få gå utbildningen till lokalvårdare. Under 12 veckor fick jag lära mig om städmetoder, kemisk-tekniska produkter, ergonomi och arbetsmiljö men också om organisation och ekonomi. Hilda och min lärare på utbildningen nominerade mig till Top Städ när det var dags för min APL-praktik. När min utbildning var slut erbjöd Top Städ mig arbete och där har jag nu arbetat sedan 10 augusti.

Lyckad matchning.

Hilda på Arbetsförmedlingen menar att Ezzat och Top Städ är ett bra exempel när matchningen blir lyckad. Arbetsförmedlingens roll är att finnas vid den studerandes sida för att stötta med motivation och inlärning och tillsammans med Ezzats egna ambition och flit nådde man hela vägen.

- Chansen att få jobb efter avslutad arbetsmarknadsutbildning är god och vi ser gärna fler samarbeten med näringslivet. Vi kan matcha arbetsgivare med arbetssökande och tillsammans hitta framtida kandidater som fyller deras behov av utbildade medarbetare, avslutar Hilda.

 

Vill du veta mer om arbetsmarknadsutbildningar och hur näringslivet kan samarbeta med Arbetsförmedlingen? Kontakta Hilda Lison på Arbetsförmedlingen hilda.lison@arbetsformedlingen.se

Vill du veta mer om hur näringslivsavdelningen på Norrköpings kommun arbetar med kompetensförsörjning? Kontakta Jessica Törnqvist Stille jessica.stille@norrkoping.se