15 mars 2019

Levande stadsliv
i Västra staden

En tidig 3D-modell, som kan förändras, visar hur Västra staden kan utvecklas. FOTO: Norrköpings kommun

Utvecklingen av Norrköpings västra stadsdelar är redan i full gång. I området har många nya bostäder, ett äldreboende och en ny förskola byggts under de senaste åren. Men detta är bara början.

 

Planen är att Västra staden, som omfattar delar av stadsdelarna Såpkullen, Ektorp och Kneippen, ska växa med omkring 2 000 nya bostäder. Fler invånare skapar mer liv och rörelse i området, och möjlighet för ännu bättre serviceutbud i form av nya butiker, restauranger, framkomlighet för kollektivtrafiken och fler skolor, förskolor och annan kommunal service.

I Västra staden finns idag flera fina park- eller naturområden såsom Motala ström med uppskattade Åbackarna och Rhododendrondalen, Lenningska parken, Södra promenaden och Karlshedsparken. I takt med att Västra staden växer kommer parkerna att utvecklas med mer blomning, grönska och fler möjligheter till lek, rörelse och vila.

I Västra staden skaps ett levande stadsliv för framtidens Norrköping.

Läs mer om Västra staden här.