26 september 2018

Kungen besökte Norrköping

Under onsdagen den 26 september gästade Hans Majestät Konungen Norrköping. Besöket hade tema bostadsbyggande och integration, och kungen träffade företrädare för kommunens stadsbyggnad, Inre hamnen, bostadsföretag och Portalen i Hageby.

Kung Carl XVI Gustaf hälsades välkommen till Norrköping och beslutsarenan på Campus Norrköping samt Visualiseringscenter C. Temat för dagen var bostadsbyggande och integration, och värd för besöket var Louise Malmström (S), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande.

- Det här blir i princip det sista jag gör i min roll som kommunfullmäktiges ordförande, så det känns fint att få avsluta med äran att välkomna kungen. Extra glädjande är det att kungen själv har valt att besöka Norrköping, och att vi har fått möjlighet att visa hur långt vi faktiskt har kommit när det gäller modernt bostadsbyggande och integration, säger Louise Malmström (S), borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande.

Under besöket i beslutsarenan på Campus Norrköping fick kungen information om Norrköpings bostadsbyggande, hur planerna på Inre hamnen fortskrider samt hur Portalen i Hageby arbetar med integration. Beslutsarenan är en mötesplats som använder visualisering som plattform för åskådliggörande och diskussion. Dagen avslutades på Visualiseringscenter C med visning av Earth Autopsy och VR-upplevelse på cykel i Inre hamnen.

- Det är glädjande för Lundbergs att få vara delaktiga i det här kungliga besöket där fokus varit hållbart bostadsbyggande, som är mycket prioriterat, säger Johan Ladenberg, vice vd Lundbergs Fastigheter, som också deltog vid besöket.

 

Earth Autopsy