4 november 2020

Krokek och Strömsfors växer och utvecklas

Krokek och Strömsfors är populära samhällen med en hundraårig historia. Orterna har mycket att erbjuda redan idag men kan erbjuda mer och detta till så många fler. Området är populärt både bland yngre och äldre. Det är därför viktigt att det finns olika typer av bostäder i området. Översiktsplanen som är på utställning just nu visar möjligheter att bygga totalt cirka 1 000 nya bostäder.

Nu är översiktsplanen för Krokek och Strömsfors på utställning. Det betyder att det som nu ställs ut är ett förslag som har omarbetats efter samrådet som hölls hösten 2019 . Det är många viktiga frågor som lyfts i översiktsplanen bland annat bostäder, trafik, centrum och utvecklingen av Sandviken.

Bostäder

Det är en stor andel äldre som bor i Krokek och Strömsfors. Många av dem trivs bra i området och vill bo kvar men önskar samtidigt ett mindre och mer lättskött boende. Efterfrågan på lägenheter är därför stort. Det är också många barnfamiljer som lockas av allt det som Krokek och Strömsfors erbjuder. Därför är det viktigt att erbjuda flera olika typer av boenden i området. I översiktsplanen visas möjligheter att bygga totalt cirka 1 000 nya bostäder. Du hittar mer information om områdena i översiktsplanen.

 

Sandviken - ett enormt utvecklingspotential

Sandviken är vackert redan idag men området har ett stort utvecklingspotential. Vad tror du om en härlig sjöpromenad att promenera längs med? En kajakbrygga för att lätt kunna ta sig ut i vattnet? Eller kanske en strand för varma dagar? Området har en spännande historia med hamnen, järnvägen, marmorbrottet, Svintuna kvar och Nunnebanan. Detta är saker som ska tas tillvara och som tillsammans med nya inslag kan göra Sandviken till en riktig pärla.

 

Trafiken

På sommaren blir trafiken till och från Djurparken intensiv. Det är viktigt att få till en bra trafiklösning för de boende samtidigt som djurparken har högsäsong.

En annan viktig fråga är gång- och cykel. Hur ska vi exempelvis få till en bra gång- och cykelväg längs med Strandvägen? Vägen är smal och ibland högt trafikerad. Mellan
Nyköpingsvägen och Sjöviksvägen, där tillåten hastighet är max 40 km/h, visar mätningar att nästan 90 % av alla fordon överskrider hastighetsgränsen. Hur ska dessa frågor hanteras?

 

Vill du veta mer?

norrkoping.se/oversiktsplanering hittar du alla dokument om översiktsplanen och även två filmer om översiktsplanen för Krokek och Strömsfors.