11 februari 2019

Kran 51 blir Inre hamnens framtida landmärke

Kran 51 har nu monterats ner för att så småningom återmonteras på sin nya plats i den framtida stadsdelen, Inre hamnen.

Kranen tillverkades av Aarhus maskinfabrik, 1969 och var i produktion fram till 2014. Den har använts flitigt för hantering av olika typer av styckegods för regionens kunder, både för lastning och lossning av gods. Under åren har den bland annat lyft många ton papper, virke och stål. Dessutom hade Kran 51 en viktig roll när containerhanteringen inleddes i Norrköpings hamn.

Kran 51 är ett av dom föremål som sparas för att ta tillvara på den anrika hamnens histora och kommer att placeras intill kajkanten i den framtiden stadsdelen Inre hamnen.