8 mars 2019

Kommuner i unikt samarbete

Under ett år har de flesta av Östergötlands kommuner träffats och utbytt erfarenheter när det gäller rekrytering av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Nu fortsätter samarbetet som redan har gett resultat.

Alla kommuner i Sverige har kravet på sig att se till att det finns uppdragstagare från civilsamhället som kan hjälpa barn, unga och vuxna. I Östergötland har sedan ett år tillbaka kommunerna tillsammans arbetat för att uppmärksamma de lagreglerade frivilliga uppdragen så som kontaktperson, kontaktfamilj/stödfamilj, familjehem, jourhem och god man.

Redan 2017 fick Frivilligcentrum i Linköpings kommun ett uppdrag från Socialstyrelsen att genomföra en nationell konferens hur man kan arbeta med informationsinsatser gällande de lagreglerade frivilliga uppdragen. Det var efter den som initiativet om ett länssamarbete kom och det var familjehemsenheten i Norrköpings kommun som bjöd in till det första mötet.

Kommunerna samarbetar idag kring marknadsföring av uppdragen, men ger varandra också tips på hur man kan jobba med rekryteringen av nya uppdragstare och vad man göra för att behålla de man har. Ett mål är även att kommunerna ska kunna dela med sig av sina uppdragstagare.

– I Linköpings kommun finns ca 1200 personer som ställer upp för en medmänniska i något av våra lagreglerade frivilliga uppdrag. Därför blir det extra viktigt att kommunen tar hand om de frivilliga resurser som finns, annars får vi inte tag i några nya. Av den anledningen är det här kommunövergripande samarbetet viktigt, säger Andreas Thander, resurssamordnare på Frivilligcentrum i Linköping.

Har gett resultat

Länssamarbetet mellan de östgötska kommunerna har redan resulterat i ett par större gemensamma rekryteringsinsatser för att nå till kommuninvånarna, vilket inte hade varit möjligt för varje enskild kommun.

– Vi måste hitta nya vägar för att hitta eldsjälarna som vill ställa upp för ett barn, och vårt gemensamma länssamarbete är ett led i detta. Tillsammans når vi fler. Vi ser också att det finns fler områden inom familjehemsvården där vi kan utbyta erfarenheter med varandra, säger Ingela Klint, enhetschef familjehemsenheten Norrköpings kommun.

Kommuner som medverkar:

Norrköpings kommun

Linköpings kommun

Boxholms kommun

Mjölby kommun

Motala kommun

Finspång kommun

Valdemarsviks kommun

Kinda kommun

Vadstena kommun

Åtvidabergs kommun