3 oktober 2018

Kommundoktorand har disputerat vid Linköpings universitet

Annsofie är stolt över sin avhandling

- Nu hoppas jag att avhandlingen ska bidra till att förbättra livskvaliteten för våra äldre på särskilda boenden. Foto: Nicole Olsson/Norrköpings kommun

Annsofie Mahrs Träff har varit kommundoktorand på vård- och omsorgskontoret sedan slutet av 2011. Nu har hon disputerat vid Campus Norrköping, Linköpings universitet, med sin avhandling Fysisk aktivitet - Att röra sig och må väl.

Annsofies forskarutbildning är ett av flera exempel på liknande överenskommelser som Norrköpings kommun tecknat med Linköpings universitet, där en redan anställd medarbetare ges möjlighet att doktorera på deltid under arbetstid. Den bakomliggande tanken är att skapa en korsbefruktning mellan den teoretiska forskarvärlden och den praktiska verksamheten.

Annsofie har genomfört observations- och intervjustudier på särskilda boenden och avhandlingen handlar om villkor och dilemman för äldres fysiska aktivitet. Resultatet visar att det finns olika uppfattningar hos medarbetare och de äldre om vad fysisk aktivitet innebär.

Andra slutsatser som Annsofie drar är att fysioterapeuter saknar en tydlig roll på det särskilda boendet, särskilt när det handlar om förebyggande fysisk aktivitet, samt att de äldre sällan är delaktiga i att bestämma vilka aktiviteter som ska finnas. Det finns även en motsättning mellan hur medarbetarna diskuterar äldres behov av fysisk aktivitet i intervjuer och hur de sedan agerar i det dagliga arbetet.

– Någonstans finns en acceptans för att de äldres individuella behov får stryka på foten till förmån för rutinuppgifter, förklarar Annsofie.

Hur känns det nu när du har avhandlingen färdig och tryckt i din hand?

– Jag känner mig stolt över att se den färdigtryckta avhandlingen. Samtidigt känner jag ett litet styng av saknad över att jag inte får hålla på med den längre. Nu hoppas jag att resultatet får spridning i olika verksamheter och leder till att förbättra livskvaliteten hos våra äldre på särskilda boenden.