21 december 2018

Klart med entreprenör för utbyggnad av Inre hamnen

Foto: Eric Arango, Norrköpings kommun

Ett avtal har ingåtts mellan NCC Sverige AB och Norrköpings kommun för att bygga ut Inre hamnen. Avtalet inkluderar en ny kaj, nya gator, kanaler och parkområden. Nu inleds arbetet att tillsammans med samarbetspartnern NCC lägga upp det vidare arbetet med Inre hamnen – Norrköpings nya innerstadsdel.

Den 20 december 2018 undertecknades avtalet mellan kommunen och NCC Sverige AB. Tillsammans ska parterna inleda arbetet med Inre hamnens utbyggnad. Det innebär bland annat att planera för konstruktioner, utformning och organisering av produktionen i området för att åstadkomma ett så bra och kostnadseffektivt resultat som möjligt.

– Vi är mycket glada över att Norrköpings kommun valt NCC som samarbetspartner. Speciellt roligt är det att kommunen i sin upphandling värdesatte NCC:s lokala projektorganisation som har lång erfarenhet av komplexa projekt och är lösningsorienterad. Vi ser fram emot att som partner tillsammans med Norrköpings kommun planera och projektera den nya stadsdelen, säger Jörgen Kernell, produktionschef Infra, NCC Infrastructure.

– Det känns väldigt bra att vi nu har ett avtal med NCC. Nästa steg blir att tillsammans lägga upp hur arbetet med Inre hamnen genomförs på bästa sätt. Det är mycket viktigt att vi har en gemensam syn på målet, att vi jobbar med att tidigt identifiera risker och strävar efter en säker arbetsplats och en god kostnadskontroll, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

Arbetet påbörjas omgående med ombyggnad av Saltängsgatan och olika markförstärkningar. Så snart beslut om miljötillstånd är på plats, inleds utbyggnaden av kanaler och kaj. Parallellt med den ska föroreningar inom gasverksområdet tas bort. Arbetet kommer pågå i flera år. Rapportering av projektets utveckling enligt tidplan och ekonomi kommer att ske löpande till kommunstyrelsen, stadsplaneringsnämnden och tekniska nämnden.

– Att vi nu tecknat avtal med NCC är en milstolpe i arbetet med att förverkliga Inre hamnen, vilket förstås är mycket positivt. I dagsläget finns inte mycket mer att säga för nu börjar planeringsarbetet med entreprenören om hur arbetet ska utföras. Vi får återkomma med mer detaljer efter jul- och nyårshelgerna, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.