9 september 2019

Karin Milles invald
i juryn till Kasper Salin-priset

Karin Milles, stadarkitekt, är invald i juryn till Sveriges främsta arkitekturpris, Kasper Salin-priset.

Sedan 1962 delar Sveriges arkitekter ut Kasper Salin-priset till ett byggnadsverk av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn består av framstående arkitekter. I år får de sällskap av Norrköpings stadsarkitekt Karin Milles.

- För mig är det ett tecken på att Norrköping håller på att återta sin plats som arkitekturstad, säger Karin Milles.

Hon behövde inte lång tid på sig att fundera när hon fick frågan om att bli en av fyra jurymedlemmar till Kasper Salin-priset. Ett uppdrag hon nu har i två år.

- Jag tror att jag blev tillfrågad för att jag har synts i debatten och att jag kan bidra med stadsbyggnadsperspektivet. Ett hus är ju en del i ett större sammanhang och om det är bra lyfter det sin plats.

På rätt väg

Juryplatsen ser hon som en unik möjlighet att få ta del det bästa inom svensk samtida arkitektur. Stadsarkitekten ser fram emot att ta med lärdomarna hem till Norrköpings utveckling.

- Min plats i juryn är ett tecken på att Norrköping håller på att återta sin plats som arkitekturstad. Vi har genom historien legat i framkant när det kommer till arkitektur. Haft en modig attityd. För även många av våra äldre hus var kontroversiella när de uppfördes, det tror man inte idag, men så var det. Sen tappade vi fotfästet när fabrikerna slog igen och rivningsvågen tog fart, säger Karin och fortsätter:

- Min plats nu är ett tecken på att vi är på rätt väg igen. Med spännande, högkvalitativ bebyggelse som respekterar historien kan vi fortsätta förstärka det som gör Norrköping till en av Sveriges vackraste städer.

Landet runt-resa

Förutom Karin består juryn av arkitekterna Joakim Lyth, Johan Oscarson och Beate Holmebakk. Där Joakim Lyth likt Karin är ny, medan Johan Oscarson och Beate Holmebakk gör sitt andra år. Under september inleder de en resa runt i vårt land för att besöka 15-20 byggnadsverk, träffa arkitekten och byggherren, grotta ner sig i ritningar och till slut utse en vinnare. Vinnaren presenteras i mars.

- Jag ser fram emot våra diskussioner i juryn, om vad som är arkitektonisk tonalitet och kvalitet. Är arkitektur bara eleganta hus eller kan stadsutvecklingsprojekt också ha en hög arkitektonisk kvalitet?, säger Karin.

Vad vill du se på er resa runt i landet?
- Jag vill se byggnadsverk som håller en hög arkitektonisk nivå men som också berikar sin plats. Utvecklingen längs Västgötebacken här i Norrköping är ett lyckat exempel. Med hjälp av klok stadsbyggnad har vi lagat såren och skapat ett trivsamt och vackert gaturum där folk vill vara.

Vad betyder Kasper Salin-priset för Arkitektursverige?
- Det är det finaste arkitekturpriset Sverige har. Vi kan se en spegling i tidigare vinnare om vilken plats arkitektur har i samhället och hur samtiden såg ut genom åren. Idag ser vi att kvalitativ arkitektur inte bara är att skapa ett fint smycke utan byggnaden behöver hantera många aspekter, till exempel sociala. God arkitektur handlar om omsorg. Om form, skala och material. Omsorg om de som ska vistas i ett hus, men lika mycket om de som bara ska passera förbi, på gatan.

Västgötabacken i solnedgång.

Karin Milles lyfter fram utvecklingen längs Västgötebacken som ett lyckat exempel. "Med hjälp av klok stadsbyggnad har vi lagat såren och skapat ett trivsamt och vackert gaturum där folk vill vara", säger Karin Milles.


Vem var Kasper Salin?

Han föddes i Örebro år 1856 och kom att bli en arkitekt och amatörfotograf. Han har bland annat ritat Östermalms saluhall, Strandvägen 11 samt Artillerigatan 51/Kommendörsgatan 29 i Stockholm. Hyreshus blev hans specialitet. Han blev stadsarkitekt i Stockholm år 1898, en tjänst han hade fram till år 1915. Han gick bort år 1919.

Vad är Kasper Salin-priset?

Kasper Salin-priset delas ut varje år till ett byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin. Priset delas ut till själva byggnaden och består av en bronsrelief av arkitekt Bengt Lindroos som fästs på byggnaden. Repliker av priset ges till byggherren och arkitekten.

Tidigare vinnare

  • 2018: Hamra ateljébostad, Gotland
  • 2017: Skissernas museum, Lund
  • 2016: HSB Studio 1, Örgryte Torg
  • 2015: KTH Arkitekturskolan, Stockholm
  • 2014: Kulturhuset Väven, Umeå
  • 1994: Tekniska verken, Linköping
  • 1989: Lilla Aska, Linköping


Läs mer om Kasper Salin-priset här