27 juni 2018

Inre hamnen ett steg närmare verklighet

Vattenkontakt i en ny del av Norrköping.

Kommunfullmäktige har nu godkänt detaljplanen för Inre hamnen. Det innebär att arbetet med den nya stadsdelen går in i nästa fas som när det står färdigt kommer att omfatta omkring 3 000 bostäder.

Byggstart för gator, kajer och andra offentliga platser beräknas därmed kunna ske under senare delen av 2018 och de första husen kan börja byggas 2020.

Förutom hyres- och bostadsrätterna kommer Inre hamnen att husera skolor, butiker, restauranger, kaféer och andra besöksmål. Norr om Inre hamnen planeras ett stort parkområde runt Johannisborgs slottsruin, tänkt som en plats för utflykter, motion, friluftsaktiviteter och konserter.

Välkommen att utforska en del av framtidens Norrköping redan idag på inrehamnen.norrkoping.se.