23 september 2019

Informationsträff om framtidsyrken i Norrköping

Ett informationstillfälle för dig som står inför ett gymnasieval eller har ett barn som snart ska välja gymnasieutbildning.

Norrköping står inför en spännande framtid, men en utmaning är att det inte finns tillräckligt med kompetens inom vissa områden. Skola och näringsliv samverkar för att ungdomar ska få veta mer om vilka möjligheter de har och var framtidens jobb finns.

Program

Framtidstro i Norrköping
Norrköping mitt i tillväxtstråket, regionens utveckling och dess utmaningar och möjligheter.

Var finns jobben?

Hur ser verkligheten ut på arbetsmarknaden idag och hur tror vi att det kommer att se ut de närmaste åren? Var är det störst chans att få arbete och hur kan man tänka inför gymnasievalet?

Gymnasieutbildningar i Norrköping och valmöjligheter framåt

En kort presentation av de nationella gymnasieprogrammen och deras attraktivitet hos ungdomar och arbetsgivare.

Vi pratar gärna mer med dig efter informationen!
Tolk erbjuds på somaliska och arabiska.

Tid och plats
Lördagen den 5 oktober klockan 12.30-14.00 i Mirum Galleria.

Välkommen!

Informationstillfället arrangeras av Norrköpings kommun, Almi, Arbetsförmedlingen, NyföretagarCentrum och Östsvenska Handelskammaren.