25 september 2019

Hur vill du att det ska se ut vid "Sista supen"?

Visualisering av en möjlig byggnation vid Skvallertorget. Till vänster i bild symtar Fräcka frökens restaurang och till höger syns ABF-huset. I mitten vid Sista supen visas en en grå byggnad med sadeltak.

Hur vill du att kvarteret vid Sista supen och Skvallertorget ska se ut i framtiden? På Kulturnatten kan du ta del flera olika förslag med hjälp av VR-teknik.

Västgötebacken har under det senaste året genomgått en stor förvandling. Gatan kantas nu av restauranger och nya bostäder och ett parkeringshus har byggts. Inne i kvarteret Mjölnaren leker barnen i den populära lekparken som ser ut som en miniatyr av Industrilandskapets kända byggnader.

Nu pågår ett planarbete för att fortsätta utvecklingen längs Västgötebacken även i kvarteret närmast Skvallertorget.
- Bakom café Sista supen finns tankar på att bygga ett nytt. I planerna ingår också att utveckla Kärleksparken och se över möjligheter för en bättre tillgänglighet för personer som inte klarar att gå i trappor, berättar Jackie Leiby som arbetar med den nya detaljplanen för området.

Många har undrat vad som ska hända med café Solsidan som länge sett ut som en byggarbetsplats?
- Här finns planer på en ny restaurangbyggnad med uteservering mot Kärleksparken och Strömmen, men vi diskuterar fortfarande planerna med länsstyrelsen.

Tyck till på Kulturnatten

Under Kulturnatten kan Norrköpingsbor ta del av planerna och dela med sig av sina synpunkter på plats vid Skvallertorget.
- Vi kommer att visa upp olika alternativ för hur en ny byggnad vid Sista supen skulle kunna placeras och utformas med hjälp av VR-teknik, säger Jackie Leiby.

Samhällsbyggnadskontorets tjänstepersoner finns på plats vid café Sista supens uteservering på Västgötegatan 30 klockan 10-14 under Kulturnatten lördagen den 28 september.
- Vi tar gärna del av tankar, idéer och frågor om utvecklingen. Vi är fortfarande i ett tidigt skede i planprocessen så det finns stora möjligheter att påverka, avslutar Jackie Leiby.