20 november 2019

Här byggs det lägenheter för
unga vuxna

Förslaget är lägenheter med gemensamma utrymmen för unga vuxna. FOTO: Youthl Holding AB

Där Repslagaregatan möter Kristinagatan pågår en arkeologisk utgrävning just nu. När den är klar ska det byggas lägenheter till Norrköpings unga vuxna på platsen.

Aldrig tidigare har så många unga bott kvar hemma trots att de vill bo på annat sätt - 280 000 unga vuxna i åldern 20-27 år. Det visar Hyresgästföreningens rapport ”Unga vuxnas boende i Sverige 2019”.  

Rekordmånga unga vuxna i Sverige är ofrivilligt hemmaboende. Det som hindrar dem att lämna föräldrahemmet är bostadsbristen och höga hyror. Det blir svårt för de unga att plugga på annan ort än hemstaden, och rapporten visar att var femte tvekar att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden.

Gemensamma utrymmen

I kvarteret Ankarstocken i centrala Norrköping har nu arbetet börjat inför byggandet av lägenheter för våra unga. Youthl Holding AB planerar att bygga omkring 228 lägenheter för unga vuxna i åldern 20-27. Flerfamiljshusen kommer att ha gemensamma utrymmen som gym och lounge. Lägenheterna kommer att mäta ungefär 28 kvadratmeter, blir möblerande och ha en hyra på cirka 2950 kronor.

Fler bostäder blir det i kvarteret. Whass Förvaltning AB planerar att bygga 30 lägenheter med lokaler i bottenvåningen här.

Planerad byggstart till våren

Den arkeologiska utgrävningen började den 19 november och pågår i fyra veckor. Det är en förundersökning. Skulle något intressant hittas kan det bli aktuellt med ytterligare undersökningar. Kvarteret gränsar till det gamla Norrköping som har en lång historia.

Planerad byggstart är våren 2020.

Bilden visar en gräsplätt framför ett parkeringshus

Under 60-talet revs kvarterets bostäder och platsen kom att bli parkeringsplats. Nu ska kvarteret Ankarstocken återbefolkas när bostäder för unga vuxna ska byggas här. FOTO: Jennifer Jangert

Kartbild som visar kvarteret Ankarstocken

Kvarteret ramas in av Repslagaregatan, Kristinagatan, Prästgatan och Olai Kyrkogata. Karta: Norrköpings kommun