7 februari 2019

Från parkeringshus till modernt kontor

Fasadskiss över hur Castellums kontorsbyggnad kan komma att se ut, i korsningen Kungsgatan/Slottsgatan.

Idag ett parkeringshus. I framtiden en modern kontorsbyggnad som skapar en välkomnande entré in till staden. Det kan kvarteret Bägaren, intill Norrtull, förvandlas till.

Norrtull har historiskt varit en av entréerna in till Norrköping. Även om Norrtull namngavs så sent som 2005 har namnet använts sedan 1700-talet. Då var platsen en av Norrköpings fyra tullar – stadens norra tull. Här betalade bönder och handelsmän fram till år 1810 skatt på införda varor.

I kvarteret Bärgaren, där Kungsgatan möter Slottsgatan, möts man av ett parkeringshus av sin tid, byggt i slutet av 1980-talet. Inom några år kan man istället mötas av en modern kontorsbyggnad. Det är vad Castellum vill förvandla kvarteret till.

- Vi vet att det finns ett behov av moderna kontorsytor och att Norrköping fortsätter att växa. Det innebär att behovet av kontorsytor också kommer att växa, säger Cecilia S Aldén, affärsområdeschef på Castellum.

Lokaler efter behov och hållbarhet

Castellum har begärt ändring av detaljplan. Ansökan visar att man önskar riva parkeringshuset och ersätta det med en byggnad på fem till sex våningar samt ett högre torn med 13 våningar i hörnet ut mot Norrtull.

- Kundernas behov förändras i allt snabbare takt och därför är det viktigt att vi skapar lokaler som kombinerar hög kvalitet med möjlighet att vid behov göra förändringar på ett hållbart sätt, säger Cecilia S Aldén.

På andra sidan Norrtull tornar sig polishusets 13 våningar kontorstorn upp och skulle tillsammans med Castellums 13 våningar kontorstorn bilda en högrest entré in till staden. Kvarteret kommer att möta framtidens Norrköping – de kvarter som växer fram norr om Norra promenaden och omkring nya resecentrum.

- Kungsgatan skulle kunna vara en gata värdig sitt namn. Istället för ett parkeringshus med stort renoveringsbehov skulle man kunna mötas av något riktigt snyggt, säger Cecilia S Aldén.

Värdig ersättare

När samhällsplaneringsnämnden gav ett positivt planbesked sade man även att det är viktigt att i fortsatt planarbete studera den arkitektoniska lösningen. Tjänsteskrivelsen beskriver ansökan som intressant och som ger injektion åt Kungsgatan och Norrtull: ”en värdig ersättare till dagens parkeringshus.”

Planarbetet kan påbörjas först efter att samhällsplaneringsnämnden har beslutat om planuppdrag. Detta beräknas kunna ske hösten år 2020. Beslut om att anta ny detaljplan bedöms kunna ske år 2021.