30 augusti 2019

Första utmärkelsen i Erhard ”Dallas” Mathiesens ära

Föreståndaren för Ektorps fritidsgård, Britt-Marie ”Bim” Hallberg.

Föreståndaren för Ektorps fritidsgård, Britt-Marie ”Bim” Hallberg, tilldelas Norrköpings kommuns utmärkelse i Erhard ”Dallas” Mathiesens ära. Det är första gången som utmärkelsen delas ut.

– Visst är det speciellt att få utmärkelsen första gången. Ungdomarna, eller ”fröna” som "Dallas" själv använde som epitet, stod i fokus hos honom. Själv jobbade jag inte på samma fritidsgård som honom, men han var en kollega med en stark röst. Att likna ungdomar med ”frön” får mig att tänka vidare på hur viktigt det är att sätta plantor och förbereda sådd för framtidens demokrater, säger Britt-Marie Hallberg.

Får kompetensutveckling

Den medarbetare som tilldelas utmärkelsen i Erhard ”Dallas” Mathiesens ära ges möjlighet att delta i en kompetenshöjande insats som främjar fritidsgårdarnas förutsättningar att bemöta och stötta ungdomar.

– Jag önskade att få möjlighet att titta vidare på hur den kommunala verksamheten ”Ungdomspolitiken” i Lund jobbar med ungdomsinflytande. Vi har tidigare provat olika metoder för detta i Norrköping men de har av olika skäl inte levt vidare. Nu vill jag undersöka hur vi kan skapa förutsättningar för att skapa ett reellt ungdomsinflytande och se om den modell de använder i Lund kan överföras och anpassas till oss i Norrköping. Det är jättekul att få chansen att jobba med reellt inflytande för Norrköpings ungdomar och att få möjlighet att samverka med våra folkvalda i Norrköping, säger Britt-Marie Hallberg.

– Ungdomars inflytande är ett jätteviktigt ämne att jobba med. Det ska bli spännande att se om vi kan använda oss av Lunds modell i någon form. Den här utmärkelsen ger inte bara en medarbetare möjlighet till kompetensutveckling utan ger också kunskap som hela vår verksamhet kommer att ha nytta av, säger Lars Zetterholm, fritidsgårdschef väst.

Utbildningsnämnden tar beslutet

För att söka utmärkelsen behöver kandidaten uppfylla vissa villkor och därefter meddela sitt intresse till sin fritidsgårdschef samt hur hen önskar använda pengarna som följer med utmärkelsen. När anmälningsperioden gått ut enas fritidsgårdsverksamheten om fem kandidater som sedan presenteras för utbildningsnämnden. Beslutet att ge utmärkelsen till Britt-Marie Hallberg togs av utbildningsnämnden vid sammanträdet 12 juni.

– Det känns jättebra att vi genom den här utmärkelsen dels kan bidra till att duktiga medarbetare får utvecklas men också att fritidsgårdsverksamheten på det här sättet tillförs ny kunskap och nya idéer. Samtidigt hedrar vi genom utmärkelsen en mångårig och väldigt uppskattad medarbetare, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).

Om utmärkelsen:

Erhard "Dallas" Mathiesen arbetade i över 40 år som fritidsledare vid Ektorps fritidsgård. Han avled i början av 2018. Utmärkelsen till hans ära instiftades efter beslut i utbildningsnämnden. För att kunna få priset ska medarbetaren ha jobbat inom fritidsgårdsverksamheten i Norrköpings kommun, Norrköpings fritidsgårdar, i minst 12 månader. De kompetenshöjande insatserna som genomförs får kosta högst 20 000 kronor. Pengarna som följer med utmärkelsen kommer från utbildningsnämndens centralt förvaltade medel och utmärkelsen ska vara kostnadsneutral för berörd fritidsgård.