9 oktober 2019

Företagare, vi lyssnar!

Hans Revenhorn och Anna Amrén

Nu kan du boka möte med Hans Revenhorn och Anna Amrén.

 

Nu kan företagare träffa samhällsbyggnadskontoret för att dela med sig av synpunkter och förslag på hur kontoret kan bli bättre för näringslivet.

Företagen i Norrköping är viktiga för hela kommunen – det är ni som bidrar med arbetstillfällen och skapar den stad som vi vill bo och leva i med ett rikt utbud av restauranger, butiker, kulturupplevelser och service.

Nu behöver samhällsbyggnadskontoret er hjälp. Träffa oss och berätta era synpunkter, förbättringsförslag och feedback på vår verksamhet. Så vi kan bli ännu bättre.

Bokningsbara dialogmöten under hösten

Under hösten bjuder Hans Revenhorn, samhällsbyggnadsdirektör, och Anna Amrén, ställföreträdande kontorschef, in företag till möte vid nio tillfällen.

- Även om vi redan sedan tidigare haft frågor kring service och bemötande på agendan behöver vi arbeta ännu mer aktivt internt i organisationen för att lyfta fram vikten av ett framgångsrikt näringsliv. Vi hoppas att det ska leda till att vi får värdefull input om hur vi bättre kan tillgodose näringslivets intressen, säger Hans Revenhorn, och fortsätter:

- Förutom möten med mig och Anna har vi har även låtit skapa ett webbformulär speciellt för näringslivet, där man enkelt och snabbt kan framföra sina synpunkter.

Mötena är på måndagar och vid varje möte finns det plats för tre företag.

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet berör många företagare. Det är oss du möter när du söker bygglov eller när ditt företag behöver tillstånd för att till exempel sälja alkohol, hantera kemikalier eller farligt avfall. Det är också vi som ansvarar för utveckling och skötsel av stadens gator, torg och parker – något som berör så väl företagare som kommuninvånare och besökare.