22 april 2020

Företagare fortsätter att ge bra betyg till kommunens service

Flygbild över Drottninggatan. FOTO: Fredrik Schlyter

Varje år bedömer näringslivet kommunens service inom sex myndighetsområden i enkäten Öppna jämförelser från SKR: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Norrköpings index 2019 ligger på 73 av 100 möjliga, vilket är detsamma som året innan. Ett NKI-värde över 70 är enligt SKR högt och innebär att företagare generellt sett är nöjda med kommunens service. Norrköping ligger även kvar på samma placering i rankingen som förra året, det vill säga plats 90.

Sedan förra årets mätning har Norrköpings kommun fokuserat på insatser inom till exempel tillgänglighet och bemötande. Under hösten genomfördes bokningsbara dialogmöten mellan näringslivet och samhällsbyggnadskontoret för att fånga upp de frågor företagare ställs inför i vardagen. Näringslivsavdelningen har i sin tur arrangerat både fysiska och digitala dialogmöten där både tjänstemän, politiker och näringsliv medverkat.

Rapporten visar att det finns ett starkt engagemang för företagsfrågor bland Sveriges kommuner och att företagarna samtidigt blir allt nöjdare med kommunernas service.

NKI-värde för kommuner i Östergötlands län (2018 års index):

  • Mjölby kommun, NKI 80 (78)
  • Norrköpings kommun, NKI 73 (73)
  • Linköpings kommun, NKI 74 (70)
  • Finspångs kommun, NKI 68 (70)
  • Motala kommun, NKI 73 (69)

Fakta om mätningen

Cirka 35 000 företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden deltar i undersökningen från SKR. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 173 kommuner har deltagit i undersökningen som görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.