27 december 2018

Ett händelserikt år med Next:Norrköping

Visualisering av Inre hamnen.

Visualisering som visar hur framtidens Inre hamnen kommer att se ut.

2018 går mot sitt slut och vi summerar ett spännande år.

Ostlänken

Under året har flera viktiga beslut fattats som möjliggör bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Projektet finns med i den nationella infrastrukturplanen som beslutats för 2018-2029 och regeringen har gett tillåtlighet att bygga järnvägen enligt miljöbanken. Under hösten fattade Trafikverket beslut om att bygga Ostlänken för att tågen ska kunna köra i 250 km/timmen istället för 320 km/timmen som tidigare planerades. 

Inre hamnen

I somras antogs detaljplanen för etapp 1. Under hösten har en entreprenör som ska bygga gator, kajer och parker upphandlats. Målet är att spaden sätts i marken under början av 2019. Under året har marken på kolkajen renats och nu fortsätter arbetet på gasverkstomten. Parallellt har arkeologiska utgrävningar gjorts – allt från kinesiskt finporslin och gnistrande vinglas till fiskben, snusdosor och hela husgrunder har hittats!

För dig som är extra intresserad av Inre hamnen finns nu också inrehamnen.norrkoping.se.

Framtidens resor

I oktober presenterades ett förslag för hur det ska bli smidigare att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping. Ett omfattande utredningsarbete som bland annat innebär nya spårvägar och flera broar. Här kan du ta del av förslagen och vara med och tycka till fram till 8 januari.

Ny centralstation

Förprojekteringen för Norrköpings nya centralstation presenterades. Utredningen visar att det är möjligt att bygga järnvägen i upphöjt läge där funktioner som vänthall, busshållplatser och parkeringar kan placerar under spåren. En kostnadsuppskattning visar att en järnväg i marknivå med flera broar över spåren kostar ungefär lika mycket som en upphöjd anläggning. Läs mer här.

Följ oss på Instagram

Du har väl inte missat vårat framtidskonto på Instagram? På www.instagram.com/nextnorrkoping presenterar vi regelbundet det bästa vi har när det gäller Norrköpings utveckling.

Följ våra nyheter om framtidens Norrköping

Under året har Next:Norrköping flyttat in här på letscrate.norrkoping.se. Här hittar du numera guldkorn från hela Norrköpings utveckling.

Anmäl dig här för att prenumerera på våra nyheter.

Nu ser vi framåt mot ett minst lika händelserikt 2019!