25 mars 2019

Digital delaktighet på stadsbiblioteket

Gustav Hedlund, projektledare Norrköpings stadsbibliotek

Gustav Hedlund, projektledare Norrköpings stadsbibliotek

Med projektet DigidelCenter ska Norrköpings Stadsbibliotek motverka digitalt utanförskap. Norrköping är en av de 15 kommuner i landet som 2018 fick pengar av Internetstiftelsen för att starta igång ett projekt med fokus på digital delaktighet. I veckan invigs projektet med olika programpunkter.

- I takt med digitaliseringens framfart i samhället så finns en risk att grupper och individer hamnar utanför utvecklingen. Idag kan du knappt åka kollektivtrafik utan att ha en smartmobil, och dessutom stor kunskap i hur du använder den, säger Gustav Hedlund, projektledare.

Medlen som Internetstiftelsen delat ut ska gå till fysiska platser för lärande - för både digitalt erfarna och nybörjare. Tanken är också att olika aktörer ska samverka för att erbjuda service och aktiviteter, och att producenter av digitala tjänster kan ha dialog med användare för att utveckla mer tillgängliga tjänster.

- Våra stora målgrupper är den äldre befolkningen, personer med annan härkomst än svensk, och personer med olika typer av funktionsvariationer. Nya svenskar stöter till exempel på dubbla svårigheter. De ska inte bara lära sig ett nytt språk, utan också kunna följa sitt barns skolgång på olika internetplattformar, säger Gustav Hedlund.

Att arbeta med digital delaktighet är inget nytt för Norrköpings stadsbibliotek. Under 1990-talet var biblioteket ett av de första i landet med att satsa ordentligt på digitalisering, bland annat genom att erbjuda tillgång till ett stort antal offentliga datorer. Sedan dess har flera projekt genomförts och besökare har till exempel kunnat ta del av kurser och individuella IT-handledningar.

- Det ligger naturligt i bibliotekens roll att vi ska tillgängliggöra information och kunskap och bidra till att folk deltar i kultur- och samhällslivet. När mycket flyttar över till det digitala så är det naturligt att vi arbetar för att alla ska kunna ta sig till kunskapen på ett bra sätt. Idag vänder sig många till landets bibliotek för att få hjälp med till exempel sin mobiltelefoner. DigidelCenter är ett sätt att utveckla och förbättra det arbetet.

15 timmar i veckan, fördelat på måndag till torsdag, kommer det nya DigidelCenter-rummet på stadsbibliotekets övre plan att vara bemannat. Tanken är att man där ska fånga upp frågor från besökare, och att man framöver ska erbjuda workshops, utbildningar och föreläsningar inom området.

- En annan del är att medborgarna kan vara med och utveckla digitala tjänster. Många myndigheter och företag utvecklar applikationer som kan vara svåra att förstå – där kan vi bidra med en testgrupp som får tycka till, säger Gustav Hedlund.

Projektet på Norrköpings stadsbibliotek sträcker sig över två år, och tanken är att verksamheten därefter ska bli permanent.

Program för veckan hittar du här