13 september 2019

”Det är en så häftig resa att vara med på”

Bertil, Mikael, Susann och Emilia är lärare på Svärtingehus skola. FOTO: Emma West/Norrköpings kommun

Vad är hemligheten bakom ett framgångsrikt skolresultat och hur inspirerar man elever till att vilja lära sig mer? Mikael, Susann, Bertil och Emilia är ett av många lärarlag i Norrköping som vet hur man gör.

De arbetar på Svärtingehus skola, en F-6-skola en bit utanför Norrköping. Förra terminen ingick de i samma arbetslag och jobbade tillsammans med elever i årskurs 6. Vi träffas för att prata om hur de gör för att inspirera sina elever till utveckling och om vad framgångsrik undervisning är. I våras gick deras elever ut med mycket fina resultat.

"Likvärdigt arbetssätt"

- En viktig del handlar om att ha ett likvärdigt arbetssätt i arbetslaget och vara samarbetade, säger Susann som är lärare i svenska och engelska. - Vi försöker variera undervisningen och arbeta med ”riktiga” uppgifter. Ett exempel är när eleverna fick intervjua spelare från Vita Hästen i svenskan. Digitala resurser som till exempel smartboards och olika lärverktyg bidrar också till att väcka elevernas nyfikenhet, fortsätter Susann.

Mikael som har undervisat i svenska och nu är biträdande rektor på skolan berättar att de som lärargrupp vill skapa en stämning i klassrummet där eleverna känner stolthet när de lyckas men samtidigt inte är rädda för att inte lyckas. Det är okej att göra fel.

"Vill att de ska se sin egen utveckling"

- Vi pratar mycket med eleverna om deras lärande. Vi vill att de ska se sin egen utveckling och bli medvetna om att de har lyckats erövra nya kunskaper. Vi pratar också mycket om vad som krävs för att lära. Att det krävs ansträngning och mod. Feedback till eleverna är därför ett viktigt inslag i undervisningen. När det finns en tydlighet i vad man kan utveckla så vill man oftast nå lite längre.

Vilka andra strategier har ni för att motivera eleverna till fortsatt utveckling?

- Jag brukar låta eleverna bidra med idéer för hur vi kan arbeta, och sedan planerar jag undervisningen utifrån det. Jag gjorde till exempel en enkät där jag frågade eleverna vilka arbetssätt som fungerade för dem. Många svarade film och då vävde jag in det i undervisningen, säger Emilia, lärare i matematik och NO.

En grundfaktor för lärarna är att ha en god relation med eleverna.

- De gillar oss som vuxna och det är en förutsättning för att vi ska lyckas. Sen är det klart att vi måste ta strider och det är kanske inte så kul alla gånger. Men jobbet blir aldrig tråkigt, berättar Bertil som undervisar i SO.

De berättar om ett arbetsklimat där de är generösa med att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket bidrar till att de själva känner sig inspirerade och kan hålla i. Det bästa med jobbet är när de märker att eleverna tänker nya tankar och polletten trillar ner.

Mikael: - Det är så kul att se hur nöjda eleverna blir när de lyckas. Det är en så häftig resa att vara med på.