21 december 2018

Den positiva betygstrenden håller i sig

Uppåt för skolresultaten. FOTO: Unsplash

Betygen för eleverna i årskurs nio fortsätter att förbättras. Det visar den första preliminära sammanställningen av höstterminens betygsstatistik.

Statistiken som omfattar alla elever i årskurs nio i Norrköpings kommunala grundskolor visar att både meritvärde och andelen elever som har betyg för att bli behöriga till gymnasiet har ökat. Det genomsnittliga meritvärdet ligger nu på 207 poäng mot 200 poäng höstterminen 2017. Gymnasiebehörigheten ökar från 70 till 73 procent under samma period. Även andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen ökar, det från 58 till 60 procent.

–  Redan förra året såg vi att vi lyckats vända den negativa trenden vad gäller resultaten i grundskolan. Det är väldigt glädjande att se att den trenden håller i sig och att det långsiktiga arbetet ger resultat, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

– Det är jättekul och mycket viktigt att betygen hos eleverna i årskurs nio fortsätter att bli bättre och jag är stolt över att det arbete som utförs på våra skolor också syns i elevernas resultat. Vi kommer fortsätta det goda arbetet under 2019, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

Både flickor och pojkar har ökade meritvärden. Vad gäller gymnasiebehörigheten så är den i princip oförändrad för flickorna men ökar för pojkarna, från 66,7 procent höstterminen 2017 till 71,2 procent nu.

– Att pojkarna tar ett kliv framåt vad gäller behörigheten till gymnasiet är mycket glädjande även om de fortsatt ligger en bit bakom flickorna. Det är viktigt utifrån ett likvärdighetsperspektiv att vår undervisning skapar förutsättningar för alla elever att lyckas, säger Sofie Lindén.

Sex skolor har ökade meritvärden och fem skolor har lägre meritvärde nu jämfört med vad föregående årskull hade motsvarande hösttermin. Störst ökning har skett på de två skolor som förra hösten hade lägst meritvärden. Sammantaget ger detta en minskad spridning mellan enheterna trots att högstanivån har ökat.

Sju skolor har ökat sin gymnasiebehörighet och på fyra skolor har gymnasiebehörigheten minskat. Störst ökning har skett på de fyra skolor som förra hösten hade lägst gymnasiebehörighet. Det är även en minskad spridning mellan enheterna vad gäller gymnasiebehörighet.

– Att de skolor som förra året hade lägst resultat har lyckats öka är riktigt bra, det visar att vi tar steg mot en mer jämlik skola. Samtidigt innebär inte detta att vi kan vara nöjda, utan vi måste fortsätta att jobba långsiktigt med skolutveckling för att öka resultaten och kvaliteten ytterligare, säger Olle Johansson.

Resultaten i årskurs 9