18 december 2019

Därför luktar det
från Inre hamnen

Just nu rivs den stora gasklockan i hamnen, och det luktar bensen från området.

Den stora gasklockan innehåller en flytande produkt med höga halter bensen. Lukten uppstår när produkten sugs bort och jorden, som är också innehåller bensen, grävs upp. Lukten är inte farlig, bara otrevlig. Arbetet pågår denna vecka.

Arbetet tar uppehåll under julveckorna. Efter ledigheten fortsätter saneringen och det kommer att lukta i några veckor till.

När den stora gasklockan är sanerad kommer vi att öppna upp den gamla dockan i hamnen. Den är i dag fylld med jord som innehåller tjära. Då kommer det att lukta stenkolstjära i ett par veckor från hamnen.

Lukten kommer att försvinna när saneringsarbetet är avslutat och massorna är bortkörda. Det blir under senvintern.

Följ utvecklingen av Inre hamnen