3 januari 2019

Business Arena till Norrköping i mars

År 2018 gjorde Fastighetsnytt, som står bakom konceptet Business Arena, ett strategiskt val: att satsa på lokala mötesplatser med fokus på enskilda kommuner.

All business is local. En mening som kan kännas lite löjlig att översätta till svenska, men som sammanfattar mycket.

Den 21 mars är det dags för Business Arena Norrköping – en del av satsningen ”Satellit” på Louis De Geer Konsert & Kongress. En lokal arena med fokus på investeringsmöjligheter, den lokala fastighetsmarknaden och framtiden.

Norrköping är Sveriges logistiska nav – Europavägar, järnvägen, flyget och hamnen i kombination med stora obebyggda markområden och universitet skapar unika förutsättningar. Staden står inför en spännande framtid där inte minst projekt som Ostlänken och Inre Hamnen spelar viktig roll.

Mötesplats för samhällsutveckling

Målet med Business Arena är att skapa en mötesplats som driver samhällsutveckling. Vi fokuserar på det som ger affärsnytta: rätt plats att mötas och knyta nya kontakter – med rätt förutsättningar. Vi vet att alla affärer är lokala.

Vill du läsa mer om programmet och talare och anmäla dig? Gör det här (extern länk)