28 augusti 2019

Bullerskydd + konst
= sant

18 skärmar på bullerskyddet längs Ståthögavägen visar Maja Borgs filmade tillitsrörelse. Klicka på bilden för att se den i större storlek. Foto: Tyréns

Kan ett bullerskydd även vara ett konstverk? Självklart! Just nu byggs ett grönskande bullerplank längs med Ståthögavägen. Förutom härlig växtlighet kommer planket att prydas av 18 skärmar av konstnären Maja Borg.

Ståthögavägen är en viktig entré till Norrköpings centrala delar. Leden binder samman E4 med E22 och den trafikeras dagligen av en mängd bilar och cyklar. För att minska ljudnivåerna till bostäder i området byggs nu ett bullerplank.

Bullerplank ses ofta som tråkiga, fula barriärer men det nya bullerplanket kommer att vara ett vackert inslag i stadsmiljön. Det är helt i linje med stadens översiktsplan från 2017, där står det: ”Extra omsorg ska läggas vid gestaltning längs större infartsvägar. Gestaltningen ska ta avstamp i platsens karaktär, men samtidigt vara modern, fantasifull, innovationsrik och bidra med mervärden (kulturella, sociala, ekologiska). Ett formspråk med hög kvalitet, omsorg om form, detaljer och material.”

Norrköpingskonstnär

Maja Borg har fått uppdraget att pryda väggen. Maja är konstnär och regissör och arbetar med rörlig bild som rör sig i gränslandet mellan dokumentärfilm, fiktion och experimentell konstfilm. Uppvuxen i Norrköping är Maja väl bekant med platsen där bullerskyddet sätts upp.

– Jag cyklade förbi platsen i många år på väg till skolan och det var just när jag cyklade som jag tänkte ut mina första filmer. Kroppen i rörelse är fortfarande en viktig del i min skaparprocess, säger Maja.

Tillitsrörelse

Planket är 220 meter lång och tre meter högt, och gjort av återvunnen plast, HD-polyten. Utmed väggen kommer grönskande murgröna och olika blommande och klättrande klematis att växa mellan 18 skärmar.

– Jag filmar en tillitsrörelse på 16 mm film, ett bildformat som kommer återspeglas i de arton skärmar som monteras längs planket. Jag vill lyfta fram tillitsbegreppet som en tanke att bära med sig in eller ut ur staden, säger Maja.

Färdig hösten 2019

Gestaltningen väntas stå klar under hösten 2019. Projektet är ett samarbete mellan Norrköpings Konstmuseum och samhällsbyggnadskontoret.

– Ståthögavägen är en viktig entré till Norrköping, där det stora trafikflödet är en intressant utmaning i det konstnärliga arbetet. Vi tror att Majas gestaltning kommer att kommunicera på ett spännande sätt i det flödet, säger Mattias Åkeson, intendent för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

Läs pressmeddelandet här.