26 november 2018

2018 års stipendiater inom kultur och idrott utsedda

Årets stipendiater inom kultur- och idrottsområdet har utsetts av kultur- och fritidsnämnden i Norrköping. Beslutet fattades vid nämndens sammanträde den 22 november.

Följande personer/grupper tilldelas 2018 års stipendier inom kultur- och idrottsområdet:

  • Norrköpings kommuns kulturstipendier till Moa Martinsons minne tilldelas Klas Isaksson. Stipendiesumman är 140 927 kronor.
  • Norrköpings kommuns kulturstipendium till unga lovande talanger tilldelas Carl Melin. Stipendiesumman är 40 000 kronor.
  • Norrköpings kommuns föreningsledarstipendium tilldelas Jonas Braam, Kimstad GoIF. Stipendiesumman är 10 000 kronor.
  • Norrköpings kommuns Pernilla Wibergs stipendium tilldelas Tilda Schönbeck, Norrköping Dolphins. Stipendiesumman är 20 000 kronor.
  • Norrköpings kommuns Jonas Jacobssons stipendium tilldelas Joakim ”Hobbe” Karlsson, Norrköping Dolphins. Stipendiesumman är 20 000 kronor.
  • Norrköpings kommuns idrottsstipendium tilldelas Adam Samnegård, Norrköping Söderköping Golf, och Lovisa Stadelmann, Linköping-Norrköping Lacrosse KFUM. Stipendiesumman är 10 000 kronor vardera.
  • Norrköpings kommuns stipendium med inriktning på stöd och engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter tilldelas ”Dårarna på K”. Stipendiesumman är 10 000 kronor.

Stipendierna delas ut i Rådhuset den 16 januari 2019.