12 mars 2019

118-åring inspirerar nykomlingen

En modern kontorsbyggnad med en stilfull men ändå lekfull arkitektur. Det vill Magnentus uppföra vid korsningen Kristinagatan/Knäppingsborgsgatan. FOTO: ÅWL arkitekter

1899 uppfördes saluhallen på Nya torget och stod klar två år senare. Nu inspirerar saluhallens arkitektur kvarterets nykomling – Magnentus kontorsbyggnad.

 

Idag är platsen, korsningen Kristinagatan/Knäppingsborgsgatan, en parkeringsplats. I denna unika stadsmiljö mitt bland årsringar av stenstadskaraktär vill fastighetsägaren Magnentus bygga en modern kontorsbyggnad.

En byggnad som inspireras av den 118-åriga grannen saluhallens arkitektur, men i en modern tolkning. Med stenfasad, glaspartier, och en stilren arkitektur som respekterar omgivningens arkitektoniska och kulturhistoriska värden, och kompletterar omgivningen med en modern tolkning av samtiden. Den tredje, fjärde, femte och sjätte våningen ska vara indragna för att skapa lekfullhet i byggnadens volym, som även ska ge möjlighet till att skapa takterrasser.

Perspektiv från korsningen Hospitalsgatan/Kristinagatan. FOTO: ÅWL arkitekter

Fasad mot Kristinagatan. FOTO: ÅWL arkitekter

 

Förslaget på samråd

Kontorsbyggnaden är ritad av ÅWL arkitekter i samarbete med samhällsbyggnadskontoret, och har butiker och kommersiell verksamhet i bottenvåningen. Just nu är planförslaget ute på samråd. Fram till den 15 april kan invånare lämna sina synpunkter på förslaget. Läs mer här. Detaljplanen kan vinna laga kraft under fjärde kvartalet 2019 förutsatt att den inte överklagas.

Fasad mot Knäppingsborgsgatan. FOTO: ÅWL arkitekter

Perspektiv från korsningen Knäppingsborgsgatan-Kristinagatan. FOTO: ÅWL arkitekter