11 april 2018

Välkommen till medborgardialog om framtidens Vilbergen

Körsbärsblommor

Norrköping växer och Vilbergen är en viktig del i stråket mellan innerstaden och Vrinnevisjukhuset.

Här vill vi utveckla stadsdelen för dagens och framtidens Norrköpingsbor. Vi tror att med olika bostadstyper, blandad arkitektur och grönområden kommer Vilbergen att bli en grön och blandad stadsdel. För alla.

 

Planerad spårvägsdragning till Vrinnevisjukhuset, via Vilbergen, ger goda förutsättningar för att nå innerstaden och resecentrum snabbt. Vilbergen blir en centrumnära stadsdel.

 

Här vill vi bygga fler bostäder. Vi tror att olika bostadstyper, radhus, stadsvillor och flerfamiljshus, bidrar till mångfald och en livligare miljö.

 

Gröna stråk ska prägla stadsdelen. Parker och grönytor bidrar till liv och rörelse, och en tryggare miljö. Mellan husen skapas en stor och kreativ park, en plats för lek och rekreation för stora som små.

 

Medborgardialog 19 april 2018

Det är många som har lämnat synpunkter om Vilbergens utveckling och det glädjer oss. Efter medborgardialogen i maj 2015 och samrådet i början av år 2017 fick vi till oss en mängd tankar, synpunkter och idéer. Många av dem har införlivats i arbetet, vilket vi kommer att berätta om när vi ses.

 

Vi vill bjuda in dig till dialog om hur vi tillsammans kan skapa framtidens Vilbergen.

 

När: Torsdag 19 april klockan 18:15 - 20:15.

Var: Vilbergsskolans matsal, Urbergsgatan 99.

 

Medverkar gör ledamöter från stadsplaneringsnämnden, berörda fastighetsägare, representant från Östgötatrafiken samt medarbetare från stadsbyggnadskontoret.

 

Läs mer om Vilbergen här

 

 

Karta över fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde.

Planarbetet gäller detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde.