Visionsbild över den stora dammen i Vilbergsparken

Vilbergen

Vilbergen ligger cirka två kilometer från centrala Norrköping och cirka en kilometer från Vrinnevisjukhuset. Området byggdes under 60-talet och har en gles bebyggelse. Här vill vi skapa en attraktiv och grön stadsdel med en ny bostadsnära park och upp emot 700 nya bostäder.

 

Tanken är att komplettera de befintliga bostäderna i Vilbergen med nya hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus.

Vilbergsparken

Vilbergsparken ska bli en park som lockar till möten och aktivitet. En plats för återhämtning, lugn och ro. Parken ska också kunna hantera de mer intensiva regn som väntas i och med att klimatet förändras. Läs mer om Vilbergsparken här.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Kontaktcenter 011-15 00 00
Exploateringsingenjör Lisa Nyström, e-post: lisa.nystrom@norrkoping.se