Västra staden

Utvecklingen av Norrköpings västra stadsdelar är redan i full gång. I området har många nya bostäder, ett äldreboende och en ny förskola byggts under de senaste åren. Men detta är bara början.

Planen är att Västra staden, som omfattar delar av stadsdelarna Såpkullen, Ektorp och Kneippen, ska växa med omkring 2 000 nya bostäder. I takt med att Västra staden växer kommer parkerna i området att utvecklas med mer blomning, grönska och fler möjligheter till lek, rörelse och vila.

Kartbild över stadsdelarna Kneippen, Såpkullen och Ektorp, det som vi kallar för Västra staden

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Grönområden

I Västra staden finns idag flera fina park- eller naturområden såsom Motala ström med uppskattade Åbackarna och Rhododendrondalen, Lenningska parken, Södra promenaden och Karlshedsparken. I takt med att Västra staden växer kommer parkerna att utvecklas med mer blomning, grönska och fler möjligheter till lek, rörelse och vila.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Kontaktcenter 011-15 00 00
Projektledare Malin Cuclair, e-post: malin.cuclair@norrkoping.se