Smedby

Smedbys gamla idrottsplats ska nu förvandlas till ett modernt bostadsområde. Totalt planeras för cirka 35 bostäder i form av radhus, parhus och villor samt 150 bostäder i flerfamiljshus. Smedby ligger på bekvämt cykelavstånd från centrala Norrköping och här finns lokal service i form av skola, förskola och affär.

Med en blandad bebyggelse - flerfamiljshus och småhus (radhus, kedjehus, parhus och villor) - skapas ett attraktivt område för dagens och framtidens Norrköpingsbor. Skogen tillsammans med den nya parken mitt i området bidrar till liv och rörelse, och en tryggare miljö. Parken kommer att vara en plats för rekreation för stora som små, och kan även användas till dagvattenhantering. Ny gång- och cykelväg kopplar samman befintliga cykeltrafikleder i området. 

Områdets karaktär

Smedby har vuxit fram som ett villaområde från första halvan av 1900-talet. Nybyggnationer och ombyggnationer har skett successivt genom åren och området har även kompletterats med radhus. Här ser vi att de nya bostäderna bygger vidare på områdets karaktär. Blandad bebyggelse och lummiga trädgårdar som vetter mot varandra, samtidigt som flerfamiljshusen gör det möjligt att bo kvar i området genom livets alla skeden.

Totalt planeras för cirka 35 bostäder i form av radhus, parhus och villor samt 150 bostäder i flerfamiljshus. 

Geotekniska förutsättningar

Vi vet om de boendes oro kring de geologiska förutsättningarna i samband med byggnation. Flera geotekniska och geohydrologiska undersökningar har genomförts. Dessa förutsättningar kräver noggrann planering inför byggstart.

Träpanelen följer naturens färger och trädens linjer. Husen smälter in i skogen bakom. Klicka på bilden för att se den i större storlek. Bild: Tengbom/Grundingen Fastigheter

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Kontaktcenter 011-15 00 00
Projektledare Lisa Nyström, e-post: lisa.nystrom@norrkoping.se
Planhandläggare John Bovellan, e-post: john.bovellan@norrkoping.se