Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och parker. Här finns redan idag spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykeln. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer det att finnas omkring 1200 bostäder i form av lägenheter, radhus och några villor.

De gula byggnaderna är nya bostäder och de blåa är kommersiella byggnader som affärer och annan service.

Sandtorp byggs ut i flera etapper

Etapp 1: I den första etappen har 308 lägenheter och två villor byggts. De sista bostäderna var inflyttningsklara våren 2017. Lidl bygger en butik vid Ica längs Folkborgsvägen.

Etapp 2: I den andra etappen har en förskola byggts och gatorna är utbyggda. Obos började under 2018 att bygga 23 radhus på Anna Särströms gata, och Sveavikenbostad började bygga flerbostadshus mellan Hjalmar Brantings gata och Nya Karin Svanströms gata. De blir färdiga under 2019. Totalt blir det omkring 370 bostäder i form av lägenheter och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter. Just nu pågår projektering av en ny park, med lekinslag.

Etapp 3: Detaljplanen vann laga kraft i januari 2019. Detaljplanen innehåller bland annat omkring 540 bostäder, torg, park och en ny dragning av spårvagnslinjen i området. Planering av gator och spåromläggning börjar hösten 2019.

Kartbild över etappindelningen av sandtorps utbyggnad.

Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Illustrationsbild som visar hur Sandtorp ser ut när stadsdelen är klart.

Illustrationskartan visar ett utbyggt Sandtorp. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Hållbarhet i fokus

Gröna områden där både människor, växer och djur trivs. Gröna områden ska också göra området motståndskraftigt mot till exempel klimatförändringar.

Sociala aspekter. Planeringsarbetet skulle utgå från barnens perspektiv och med fokus på att binda ihop området för att skapa en trygg miljö. En viktig del av den sociala aspekten är att involvera allmänheten, kommande boende, verksamma i området och andra i planeringsprocessen.

Krav på byggnader. Kommunen ställer höga krav på byggnaders utformning och försörjning så att området ligger i framkant när det gäller nya byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Kontaktcenter 011-15 00 00
Projektledare Malin Cuclair, e-post: malin.cuclair@norrkoping.se

En stilla promenad längs Sandtorps gator vid den gamla vattenreservoaren, i folkmun även kallad borgsruinen. Klicka på bilden för att se den i större format.