Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och parker. Här finns redan idag spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykeln. När området är fullt utbyggd kommer det att finnas omkring 1200 bostäder i form av lägenheter, radhus och några villor.

Hållbarhet i fokus

I Sandtorp är hållbarhet i fokus. Med hållbarhet menar vi gröna områden där både människor, växter och djur trivs. Gröna områden behövs också som moståndskraft mot klimatförändringar. Med hållbarhet menar vi också sociala aspekter. Som att i planeringen utgå från barnens perspektiv och att involvera de boende, kommande boende och verksamma i området. Att ställa krav på byggnaders utformning och försörjning är också att ha hållbarhet i fokus.

Sandtorp byggs ut i flera etapper

Etapperna innehåller byggande av bostäder, gator, parker, förskolor och affärer. 2017 stod de sista bostäderna i den första etappen klara. Då hade 308 lägenheter och två villor byggts.

Inom den andra etappen kommer omkring 370 bostäder att byggas, det blir en blandning av radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Även en ny park med lekinslag planeras. Läs mer om parkerna i etapp 2 här.

Planering av nya gator och spåromläggning pågår just nu, som en del av etapp tre. Inom den etappen kommer omkring 540 bostäder att byggas. Läs mer om etapp 3 här.

Illustrationsbild som visar hur Sandtorp ser ut när stadsdelen är klart.

Illustrationskartan visar ett utbyggt Sandtorp. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Kontaktcenter 011-15 00 00
Projektledare Malin Cuclair, e-post: malin.cuclair@norrkoping.se

En stilla promenad längs Sandtorps gator vid den gamla vattenreservoaren, i folkmun även kallad borgsruinen. Klicka på bilden för att se den i större format.