Lindö strand

Lindö strand utvecklas och bli en ny mötesplats omgiven av nya bostäder. Det kommer att skapas en ny park med lekmiljö, en badplats samt en ny restaurang. Det kommer även finnas möjligheter för kontorslokaler – allt sammankopplat till det nya torget som skapas vid stranden. Man kommer också att kunna gå på upptäcktsfärd på de nya naturstigarna i skogsdungen.

Lindö strand är Norrköpings tätorts direktkontakt med havet. Här byggs nu lägenheter, parhus, radhus och villor i ett vattennära läge. Totalt blir det omkring 320 nya bostäder.

Bostäder för livets alla skeden.

Flera fastighetsägare bygger bostäder vid Lindö strand. Idag har avtal tecknats med JM och Anebyhusgruppen. JM uppför cirka 130 lägenheter i bostadsrättsform. Husen är ritade av ÅWL Arkitekter. Anebyhusgruppen bygger 14 villor, varav hälften kommer tilldelas via kommunens tomtkö. Villorna är ritade av SandellSandberg. Anebyhusgruppen bygger också 35 radhus och 6 lägenheter i parhusform.

Ytterligare två fastighetsägare ska till och nu ligger fokus på att få in hyresrättslägenheter i området.

Tillsammans skapar vi Lindö Strand

För att skapa en plats där alla trivs gjordes en enkätundersökning där ni fick tycka till om vad som ska finnas vid Lindö Strand. Utifrån enkätresultatet växer Lindö Strand fram.

Förberedelse för klimatet 2100

För att förhindra eventuella översvämmningar i ett framtida klimat kommer byggnaderna Torget kommer formas så vattnet leds ut till Bråviken vid eventuella översvämmningar.