Inre hamnen

Inre hamnen är ett stadsutvecklingsprojekt i flera etapper. Området är beläget direkt vid Motala ström nära city, resecentrum, promenaderna och den framtida stadsparken Johannisborg.

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Byggstart för den första etappen planeras ske under början av 2019. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

Vår vision är en levande, nytänkande stadsdel som attraherar med vattennära läge, avkopplande grönska, promenadstråk och spännande arkitektur. Dessutom i direkt anslutning till Norrköpings nya resecentrum med Ostlänken.

Sedan den en gång så livliga hamnverksamheten i Norrköping flyttat längre ut i Bråviken har hamnaktiviteterna inne i staden gått på sparlåga. Här har under många år funnits planer på att utnyttja det fina läget intill vattnet på ett bättre sätt än vad som görs idag. Sedan beslutet om att bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken har planerna för Inre hamnen fått ny fart.

Nu

Uppbyggnadsfasen är nu påbörjad, med offentliga ytor, kajer, kanaler, gator, parker och bad. Saneringsarbete pågår på Gasverkstomten. De första husen kan börja byggas från och med slutet av 2020.

Sedan

Projektet Inre hamnen ger oss en stor möjlighet att påverka framtiden för hela staden och skapa en stadsdel som alla Norrköpingsbor är stolta över. Inre hamnen beräknas få cirka 3000 bostäder och hundratals arbetsplatser i en mängd olika verksamheter: skolor, butiker, restauranger, caféer och andra besöksmål. Det gör att stadsdelen lever såväl dag- som kvällstid, året runt.

Precis norr om Inre hamnen planeras för att öppna upp och tillgängliggöra ett stort parkområde runt Johannisborgs Slottsruin för konserter, utflykter, motion och friluftsaktiviteter.