Tipspromenad

 

På grund av corona-viruset har vi valt att ha samråd för program för Himmelstalund som en tipspromenad. Frågorn sitter runt om norra Himmelstalund. Ta en promenad, läs på skyltarna och ge oss din input. Du kan besvara frågorna i den ordning som passar just dig. Tipspromenaden kommer att vara tillgänglig hela samrådstiden fram till och med 13 augusti 2020.