Illustration framtidens Himmelstalund. Strömmens vatten ligger i förgrunden och i bakgrunden skymatr ny bebyggelse.

Himmelstalund

Nu är det dags för samråd för program för norra Himmelstalund. År 2035 kan Himmelstalund vara en stadsdel med 4 000 bostäder, ett stort antal arbetsplatser, kommersiell och offentlig service men också en rad anläggningar för rekreation och fritid. Nu är programmet för norra Himmelstalund ute på samråd. Vi vill därför veta vad du tycker om våra förslag. Gå vår tipspromenad, tyck till på Cityplanner eller läs programmet! Tillsammans formar vi framtidens Himmelstalund.


Nu är det samråd!

17 juni - 13 augusti 2020 är program för norra Himmelstalund ute på samråd. På grund av coronaviruset har vi valt att samråda på ett lite annorlunda vis. Samrådet kommer att ske på tre olika sätt. Du väljer själv vilket sätt som passar dig bäst!

  • Tipspromenad. Vi har satt upp 11 skyltar i programområdet. Skyltarna kommer att sitta uppe ända till den 13 augusti så du kan besöka samrådet när det passar dig. På skyltarna presenterar vi tankar och förslag och ställler sedan frågor till dig. Du ger oss dina tankar och tips om områdets framtida utveckling via din smarta mobil.

  • Cityplanner. För dig som inte kan eller vill gå tipspromenaden på plats så kan du tycka till om förslagen i vårt digitala verktyg Cityplanner.

  • På webbplatsen Norrkoping.se hittar du precis som vanligt alla samrådshandlingar och utredningar. Synpunkter kan skickas via vanlig post och e-post.


Himmelstalund

Himmelstalund är ett område med en lång historia, vilket inte minst syns på de många hällristningarna i området. Idag är den södra sidan ett centrum för idrott och på den norra sidan finns de stora öppna gräsytorna och längs Finspångsvägen i områdets nordligaste del finns ett industriområde.

Nu påbörjas planeringen för en spännande, långsiktig stadsomvandling av norra och södra Himmelstalund.

Bostäder nära grönområden, vattnet och idrotten samt innerstaden

Det stora, gröna Himmelstalundsfältet norr om Motala ström kommer att förbli grönyta även i framtiden. På platsen för de forna industrilokalerna längs med Finspångsvägen kan det bli bostäder i framtiden samt sporthallar och skola. En blandstad med attraktiva bostäder nära natur och vatten men också nära innerstaden är målet med projektet. Ny bostadsbebyggelse planeras även på södra sidan om Motala ström i lämpliga lägen.

Planeras och byggs ut i etapper under lång tid framöver

Stadsomvandling tar lång tid och kommer att planeras och byggas ut i etapper. Projekt Himmelstalund har 2035 som slutmål. De olika etapperna skiljer sig åt i tempo och planeringssituation men är beroende av varandra i ett mer långsiktigt perspektiv. Första etappen är förmodligen inom kvarteret Strömbrytaren utmed Finspångsvägen. Det första steget är taget genom att vi nu har samråd för planprogram för norra Himmelstalund. Efter att planprogrammet är klart som kommer den första detaljplanen att påbörjas.

På södra Himmelstalund planerar vi för start av planprogram under 2020. Gång- och cykelstråk inom och till och från Himmelstalund behöver kraftigt förbättras. Även kollektivtrafiken behöver förbättras och det planeras för ny bro över Motala ström.

Kontakt

För frågor angående Himmelstalund kontakta projektledare Malin Cuclair på Samhällsbyggnadskontoret.  
Telefon: 011-153415
E-post: malin.cuclair@norrkoping.se