Illustration framtidens Himmelstalund. Strömmens vatten ligger i förgrunden och i bakgrunden skymatr ny bebyggelse.

Himmelstalund

År 2035 kan Himmelstalund vara en stadsdel med 2 000 bostäder, ett stort antal arbetsplatser, kommersiell och offentlig service men också en rad anläggningar för rekreation och fritid.

Himmelstalund är ett område med en lång historia, vilket inte minst syns på de många hällristningarna i området. Idag är den södra sidan ett centrum för idrott och på den norra sidan finns de stora öppna gräsytorna och längs Finspångsvägen i områdets nordligaste del finns ett industriområde.