Fyrby och Tråbrunna

I utkanten av Norrköping hittar vi de populära villaområdena Fyrby och Tråbrunna.

I Fyrby planeras det för cirka 150 bostäder i form av villor, parhus, radhus och kedjehus samt två flerfamiljshus. I Fyrby byggs ett LSS-boende och efter hösten 2019 påbörjas byggnationen av en skola.

På andra sidan Finspångsvägen i Tråbrunna planeras det att byggas cirka 40 nya bostäder, i form av villor, radhus eller parhus, på sikt planeras även en ny skola och ett äldreboende. Härifrån når man lätt city med spårvagnen från Fridvalla. I framtidens finns även planer på att förlänga spårvägen utmed Finspångsvägen.


Marktilldelning för bostäder

De första byggrätterna längs med Finspångsvägen planeras att tilldelas för flerfamiljshus vintern 2019/2020.

Läs mer om marktilldelningen här

Illustration, ett exempel på bostäder i gränsen mellan stad och land. Sandell Sandberg Arkitekter.