Fyrby och Tråbrunna

I utkanten av Norrköping hittar vi de populära villaområdena Fyrby och Tråbrunna. I slutet av 2020 kan de första nya bostäderna i Fyrby och Tråbrunna börja byggas. På sikt ska områdena växa med omkring 200 nya bostäder i form av villor, parhus/radhus och lägenheter i flerfamiljshus. 

I Fyrby planeras det för cirka 150 bostäder i form av villor, parhus, radhus och kedjehus samt två flerfamiljshus. Här byggs även ett LSS-boende som kommer att stå klart för inflyttning hösten 2020 och en förskola som beräknas stå klar hösten 2022.

På andra sidan Finspångsvägen i Tråbrunna planeras det att byggas cirka 40 nya bostäder, i form av villor, radhus eller parhus, på sikt planeras även en ny skola och ett äldreboende.

Från Fyrby/Tråbrunna når man lätt city med spårvagnen från Fridvalla. I framtidens finns även planer på att förlänga spårvägen utmed Finspångsvägen.