Vybild över hustaken i Industrilandskapet med byggkranar i bakgrunden.

Centrala staden

Norrköpings stadskärna har under de senaste åren kompletterats med en mängd nya bostäder, restauranger, hotell och kontorslokaler. Gamla rivningstomter har åter igen bebyggts.

Industrilandskapet vid Strömmens forsande vatten har fått ett tillskott på hundratals nya bostäder och många företag har flyttat in i de häftiga gamla fabrikerna.
Och utvecklingen fortsätter, fortfarande syns flera byggkranar sväva över hustaken och fler väntas inom de kommande åren.

Läs mer om vad som planeras i centrala Norrköping