Björkalund

Söder om Vrinnevisjukhuset växer en helt ny stadsdel fram med plats för 400 nya bostäder. Här blir det en blandning av villor, flerfamiljshus och på sikt planeras även förskola, skola, affärer och annan service. Björkalund blir en urban stadsdel nära skogen med stadens utbud 15 minuter bort med cykeln. På sikt planeras även spårväg till området.

Björkalund blir en urban stadsdel nära skogen och staden. Där de lantliga omgivningarna och grönskan spelar huvudrollen, och boende upplever årstidsväxlingarna på nära håll. Samtidigt som stadens utbud finns en cykeltur på 15 minuter bort.

Utbyggnad pågår

De första etapperna är redan klara. Under 2020 byggs gator, beslysning och park i etapp 1AD. Läs mer om utbyggnaden av etapp 1AD här.